Vertegenwoordiging van een kind

Heeft uw kind een Persoonsgebonden budget (PGB)? Dan is de ouder of voogd de wettelijk vertegenwoordiger. Dit verandert als een kind 18 jaar wordt.

Als uw kind nog geen 18 jaar is, bent u als ouder of voogd wettelijk vertegenwoordiger.

Bent u ouder of voogd van een budgethouder jonger dan 18 jaar? Geef dan uw gegevens aan ons door. Wij krijgen namelijk alleen de gegevens van uw kind door van de gemeente of het zorgkantoor. Geef de gegevens door met het formulier Vertegenwoordiger voor PGB-zaken.

Als uw kind 18 jaar wordt, bent u als ouder of voogd geen wettelijk vertegenwoordiger meer. Dit betekent dat uw kind het PGB zelf mag regelen.

Regelt uw kind niet zelf de PGB-zaken? Dan kan uw kind u of iemand anders machtigen om de PGB-zaken te regelen. Stuur ons het formulier Vertegenwoordiger voor PGB-zaken. Uw kind en de nieuwe vertegenwoordiger ondertekenen beiden het formulier.

Heeft de rechtbank een wettelijk vertegenwoordiger benoemd? Stuur dan een kopie van de beschikking van de rechtbank mee.