Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met onze beslissing? Bel ons dan. Samen bekijken we of we het probleem kunnen oplossen. Komen we er niet uit of bent u ontevreden over de oplossing? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken met een brief. Zo’n brief heet een bezwaarschrift.

Zet in uw bezwaarschrift altijd:

  • uw naam en adres
  • uw burgerservicenummer (BSN) of uw klantnummer (deze vindt u in onze brief)
  • uw telefoonnummer
  • de datum waarop u de brief schrijft
  • de beslissing waartegen u bezwaar maakt
  • de reden waarom u het niet eens bent met deze beslissing
  • de beslissing die wij volgens u zouden moeten nemen
  • uw handtekening

Stuur uw brief naar SVB PGB, Postbus 8038, 3503 RA in Utrecht. In de linkerbovenhoek van de envelop zet u ‘bezwaarschrift’. Stuur documenten mee die van belang zijn. Wilt u dat iemand anders bezwaar voor u maakt? Stuur dan een machtiging mee. Een machtiging is een verklaring dat iemand anders zaken met de SVB voor u doet. U blijft wel zelf altijd verantwoordelijk.

Bent u het niet eens met een betaling van een declaratie die u heeft ingestuurd? Of bent u het niet eens met de betaling van een vaste maandelijkse vergoeding? Vraag dan eerst het betalingsbesluit bij ons op. Een betalingsbesluit is een schriftelijke bevestiging van de betaling. Dit betalingsbesluit heeft u nodig om bezwaar te kunnen maken.

U kunt het betalingsbesluit tot 8 weken na afloop van de betalingstermijn bij ons opvragen. Onze betalingstermijn is 30 dagen na ontvangst van uw declaratie. Doen wij de salarisadministratie voor u? Dan is de termijn 40 dagen.

Misschien wilt u een mondelinge toelichting geven op uw bezwaarschrift. Maak dan een afspraak voor een gesprek. Zo’n gesprek heet een hoorzitting. Uw gemachtigde mag ook voor u spreken. Soms is een hoorzitting niet mogelijk of nodig. Als dat zo is, leggen wij u meteen uit waarom. Wilt u uw dossier inzien voor de hoorzitting? Dan kan dit uiteraard.

Soms krijgt u de kosten voor uw bezwaar vergoed. Maar alleen als we een fout hebben gemaakt én een nieuwe beslissing nemen. Het gaat bijvoorbeeld om kosten van professionele juridische hulp of advies, uittreksels uit openbare registers en reiskosten. Wilt u een vergoeding van kosten? Geef dit dan aan in uw bezwaarschrift of tijdens de bezwaarprocedure.

Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechter. Hoe u dit kunt doen, leest u in de beslissing op uw bezwaarschrift.