Garage de Bedoeling

Bekijk stap voor stap hoe een garage verloopt.

Hoe werkt de garage

Collega's van diverse onderdelen van de organisatie komen bij elkaar. Zij zijn de monteurs van de garage en vormen met elkaar een team. Alle deskundigheid komt op deze manier samen. Ook deskundigen van andere organisaties kunnen aansluiten. Zo worden fouten in het proces of in wet- en regelgeving opgespoord en opgelost.

Per bijeenkomst wordt een probleem (een auto) behandeld die alle monteurs samen gaan repareren. Bij een garagesessie maakt het niet uit welke functie iemand heeft. Iedereen komt om zijn of haar deskundigheid in te brengen. Als symbool voor de gezamenlijkheid en vakmanschap draagt iedereen dezelfde overall. Zo’n overall zet ook aan tot concrete acties. 

In de Garage de Bedoeling staat het bevorderen van korte lijnen, onderling communiceren en eigenaarschap nemen centraal. Zo komen we snel tot een oplossing of aanpak waarmee we aan de slag kunnen.

Bekijk de video over de Garage de bedoeling.

video: Garage de Bedoeling

'Ik had al veel plaatjes gezien van de Garage De Bedoeling. Al die -inderdaad- banden, overalls. Ja jongens, wat een gekkigheid.'
 
'Op een bepaalde manier creëert het een mindset. Iedereen is gelijk, werkt aan hetzelfde probleem, we gaan naar een oplossing.'
 
'Je bent met z'n allen in De Garage, je wilt repareren. En ja, iedereen is dan op dat moment gewoon even belangrijk.'
 
'Het is een soort van gelijkwaardigheid en gezamenlijkheid die er zomaar is. Het heeft wel wat, weet je. En, het werkt.'
 
'Het was heel makkelijk geweest als het dit was...'
 
'Er is een strakke coördinatie, dat er ook echt iemand van elke afdeling aanwezig moet zijn. En dat ook mensen van buiten de SVB worden uitgenodigd om hun blik weer te geven. Vaak weten zij meer dan wij van te voren kunnen bedenken.' 
 
'Ik denk dat het heel belangrijk is om samen te werken bij bepaalde vraagstukken als het gaat om waar klanten met een vraag zitten.'
 
'De eigen bijdrage kan ongeveer variëren van nul tot....'
 
'Ik heb dit ingediend nadat ik een klant aan de telefoon had gehad die echt zwaar gefrustreerd was en ik kon hem niet helpen dus ik was ook gefrustreerd.'
 
'Allereerst moet het echt iets zijn wat een inbrenger raakt. Dat weet hij ook bijna altijd over te brengen en wat dan de kracht van de garage is: Normaal praat zo iemand er toch over met zijn directe omgeving, maar wat je minder merkt is dat er zo'n breed gremium zit, die het oppakt en dat geeft echt de versnelling.'
 
'Daar geldt gewoon een wat stringenter begrip, van....'
 
'Ik denk dat zo'n bijeenkomst ook goed toepasbaar is bij andere organisaties, omdat het iets aanpakt waarbij de verschillende disciplines op elkaar inspelen dus praktijk, beleid, juridische zaken. En dat speelt bij een heleboel organisaties.'
 
'..eigenlijk alleen nog een verhoging van het AOW-pensioen....'
 
'Dat in dit soort initiatieven de verbinding wordt gezocht tussen allerlei afdelingen hier en de uitvoering in het land en dat dus ook het wij-zij gevoel, de onbekendheid, dat verandert wel. En dat is mooi om te zien.'
 
'Bij het begin gaan we gewoon al de mist in, we geven geen bedragen....'
 
'In zo'n garage krijg je soms echt nog een beetje de dimensie van de klant zelf mee. Dus van: nou ja, dan heb ik een klant aan de telefoon en dan hoor ik dit en dat. En dan denk je van: oh ja, dat is inderdaad heel pijnlijk. Hoe voelt de medewerker zich dan erbij. Dat krijg je in de garage wel veel beter mee dan op papier.'
 
'Wie maak ik aanvoerder van dit groepje?'
 
'Je probeert concrete acties af te spreken. En dat is ook heel fijn en dat maakt de toepasbaarheid heel groot: er is uiteindelijk één eigenaar, dat is de inbrenger van de garage.'
 
'Ik ben eigenlijk heel positief over de oplossingsrichtingen die er naar voren zijn gekomen. Want ik denk, ja, we hadden hier eigenlijk iedereen die nodig is om het te realiseren. En iedereen wil ook wat doen. Dus dat is heel hoopvol, denk ik. Ik denk wel dat er nu echt iets kan gaan veranderen de komende maanden.'

Geïnteresseerd in Garage de Bedoeling

Wij organiseren speciale sessies waarbij onze partners kunnen meekijken en meedoen.

Winnaar RBB-Award

Met het idee van de Garage de Bedoeling hebben wij de RBB-Award 2017 gewonnen. Dit is een prijs van de Rijksbrede Benchmark Groep (RBB). Hierbij zijn 36 dienstverlenende organisaties in de publieke sector aangesloten. De partners van de RBB Groep streven naar het steeds verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger.

Een analyse van 3 jaar werken vanuit de bedoeling

Garage de Bedoeling is inmiddels een begrip. In de afgelopen 3 jaar hebben we veel onderwerpen behandeld. We hebben veel geleerd, maar hebben ook tips en adviezen over de manier van sturen en verantwoorden. We hebben dit samengevat in een analyse. En hebben bepaald hoe we verder gaan met het werken vanuit de bedoeling. Heeft u interesse in deze analyse?

Contact

Heeft u andere vragen over de Garage de Bedoeling? Mail ons via debedoeling@svb.nl.