Garage de Bedoeling

Bekijk stap voor stap hoe een garage verloopt:

Hoe werkt de garage

Collega's van diverse onderdelen van de organisatie komen bij elkaar. Zij zijn de monteurs van de garage en vormen met elkaar een team. Alle deskundigheid komt op deze manier samen. Ook deskundigen van andere organisaties kunnen aansluiten. Zo worden fouten in het proces of in wet- en regelgeving opgespoord en opgelost.

Per bijeenkomst wordt een probleem (een auto) behandeld die alle monteurs samen gaan repareren. Bij een 'garagesessie' maakt het niet uit welke functie iemand heeft. Iedereen komt om zijn of haar deskundigheid in te brengen. Als symbool voor de gezamenlijkheid en vakmanschap draagt iedereen dezelfde overall. Zo’n overall zet ook aan tot concrete acties. 

In de Garage de Bedoeling staat het bevorderen van korte lijnen, onderling communiceren en eigenaarschap nemen centraal. Zo komen we snel tot een oplossing of aanpak waarmee we aan de slag kunnen.

Geïnteresseerd in Garage de Bedoeling

Wij organiseren speciale sessies waarbij onze partners kunnen meekijken en meedoen.

Winnaar RBB-Award

Met het idee van de Garage de Bedoeling hebben wij de RBB-Award 2017 gewonnen. Dit is een prijs van de Rijksbrede Benchmark Groep (RBB). Hierbij zijn 36 dienstverlenende organisaties in de publieke sector aangesloten. De partners van de RBB Groep streven naar het steeds verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger.

Een analyse van 3 jaar werken vanuit de bedoeling

Garage de Bedoeling is inmiddels een begrip. In de afgelopen 3 jaar hebben we veel onderwerpen behandeld. We hebben veel geleerd, maar hebben ook tips en adviezen over de manier van sturen en verantwoorden. We hebben dit samengevat in een analyse. En hebben bepaald hoe we verder gaan met het werken vanuit de bedoeling. Heeft u interesse in deze analyse?

Contact

Heeft u andere vragen over de Garage de Bedoeling? Mail ons via debedoeling@svb.nl.