AOW en AIO-aanvulling

Heeft iemand de AOW-leeftijd, maar niet de volledige AOW? Dan kan iemand misschien een AIO-aanvulling krijgen (aanvullende inkomensvoorziening ouderen). 

Doordat wij de AOW uitvoeren, hebben wij goede ervaring en kennis om de AIO-aanvulling uit te betalen. Daarmee gaan we het niet-gebruik tegen en zorgen we voor een uitvoering met zo laag mogelijke kosten. Omdat wij de AOW én AIO-aanvulling uitvoeren zorgt dit voor een betere dienstverlening en meer gemak voor de klant. De klant kan voor beide regelingen bij 1 organisatie terecht.

Wij voeren voor alle gemeenten de AIO-aanvulling uit.

Wij bieden

  • 1 loket voor AOW en AIO-aanvulling
  • een uitvoering van alle werkzaamheden die nodig zijn om de AIO-aanvulling uit te betalen, tegen zo min mogelijk kosten
  • een maandelijkse rapportage
  • zoveel mogelijk centraal beleid (in overleg met aangesloten gemeenten) om te zorgen dat voor iedereen dezelfde regels gelden
  • een controle of de AIO-aanvulling juist is uitbetaald. Dit doet onze accountantsdienst ieder jaar
  • klanten die geen volledige AOW hebben en geen AIO-aanvulling, wijzen wij op de mogelijkheid bijstand aan te vragen bij de gemeente