Birisini vekil atamak istiyorsunuz

Benim SVB'deki online işlemleriniz için bir vekil atamak ister misiniz? Bu DigiD vekil atama ile mümkündür. 

DigiD vekil atama ile, Benim SVB'deki online işlemlerinizi yapacak kişiyi seçersiniz. Kişisel verilerinizi bir başkasına vermezsiniz. Sadece DigiD'si olan birisini vekil atayabilirsiniz. Vekil atadığınız kişi, kendi DigiD'si ile giriş yaparak, sizin işlemlerinizi halleder.

Vekaletname için formu ne zaman kullanırsınız

Siz ve vekiliniz şu hususlarda vekaletname için formdan yararlanabilirsiniz:

  • Vekilin sözlü veya yazılı olarak bilgi talep etmesi
  • SVB yazışmalarının vekilin adresine gönderilmesi
  • Vekilin, Genel Veri Koruma Tüzüğü (Avg) uyarınca verilerinizi istemesi, değiştirmesi ve eklemede bulunması. Vekalet vermek için formu doldurup, bize gönderiniz.

Birisini vekil atamak isteyen kişinin fiil ehliyeti yok ise, bu formu doldurabilir mi? 

Bu durumda eş, çocuk veya kardeş vasilik için sulh hukuk mahkemesine başvurabilir.