Wgląd w swoje dane

Za pomocą serwisu Moje SVB masz wgląd w swoje dane. Należy się jednak najpierw zalogować. Jeżeli przekazałeś informacje za pośrednictwem serwisu Moje SVB, w zakładce Moje zestawienie możesz sprawdzić, czy zarejestrowano już Twoje zgłoszenie.

Krok 1. Zaloguj się na serwisie Moje SVB

Możesz się zalogować za pomocą identyfikatora DigiD. Jeżeli nie masz identyfikatora DigiD, a mieszkasz w Europie, możesz się też zalogować za pomocą środka identyfikacji elektronicznej uznanego na poziomie europejskim.

Krok 2. Przeglądaj swoje dane

Jeżeli na ekranie pojawia się Twoje nazwisko, to znaczy, że jesteś zalogowany. Po zakończeniu pamiętaj o wylogowaniu się z serwisu Moje SVB.

Dane udostępnione do wglądu

Tutaj znajdują się wiadomości przesłane przez Ciebie za pomocą serwisu Moje SVB w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Możesz też sprawdzić, na jakim etapie jest Twoja sprawa. 

Jeżeli rozpocząłeś wypełnianie wniosku, ale jeszcze go nie skończyłeś, będzie on widoczny w zakładce Moje zestawienie

Widoczne są Twoje dane, które ma Sociale Verzekeringsbank, na przykład imię, nazwisko i adres, a także numer BSN (burgerservicenummer) i znak Twojej sprawy w SVB (SVB-nummer).

Jeżeli otrzymujesz świadczenia z Sociale Verzekeringsbank, na ekranie widoczne są wypłaty z ostatnich 12 miesięcy. 

Aby zobaczyć specyfikację kwoty, wybierz Szczegóły. Specyfikację można zapisać w formacie PDF albo wydrukować. Potrzebny jest do tego czytnik PDF

Jeżeli nienależnie otrzymałeś świadczenie lub zostałeś wezwany do zwrotu, w zakładce Długi znajdziesz informacje na temat kwoty, którą należy spłacić.

Jeżeli nie masz nic do spłacenia, w zakładce pojawi się tekst: Obecnie nie masz zadłużenia w SVB.

Zobacz, kiedy otrzymasz emeryturę AOW i w jakiej wysokości.