Upoważnienie DigD

Jeżeli chcesz upoważnić inną osobę do załatwiania Twoich spraw, możesz to zrobić, korzystając z upoważnienia DigiD.

Jeżeli chcesz załatwiać sprawy dla innej osoby, możesz zostać upoważniony za pomocą upoważnienia DigiD.

Wybierz zagadnienie, które Cię interesuje:

  • Jeżeli chcesz załatwiać sprawy przez serwis Moje SVB, ale wolisz to robić z czyjąś pomocą, możesz skorzystać z upoważnienia DigiD
  • Upoważnienie DigiD jest bezpieczne. Sam decydujesz, kogo chcesz upoważnić do załatwiania Twoich spraw na serwisie Moje SVB. Nie podajesz nikomu swojego identyfikatora DigiD
  • Nie musisz być w tym samym miejscu co osoba upoważniona, aby załatwiać sprawy.

Można upoważnić dowolną osobę, na przykład członka rodziny, doradcę podatkowego czy pracownika socjalnego.

Można upoważnić tylko osobę, która sama ma identyfikator DigiD lub środek identyfikacji elektronicznej uznany na poziomie europejskim. Osoba upoważniona loguje się na stronie Sociale Verzekeringsbank za pomocą swojego identyfikatora DigiD lub środka identyfikacji elektronicznej uznanego na poziomie europejskim, a następnie może załatwiać Twoje sprawy.

Wyjątek: na razie nie ma możliwości udzielenia upoważnienia DigiD opiekunowi prawnemu.

Osoba upoważniona może: 

  • przeglądać Twoje dane osobowe za pomocą serwisu Moje SVB
  • zgłaszać zmiany, składać wnioski, wysyłać wiadomości, przesyłać dokumenty drogą elektroniczną za pomocą serwisu Moje SVB
  • przeglądać Twoją korespondencję od SVB przez własną osobistą skrzynkę odbiorczą (Berichtenbox) na stronie MijnOverheid. Jest to możliwe jedynie, jeżeli zaznaczyłeś, że chcesz otrzymywać korespondencję od SVB w formie cyfrowej

Osoba upoważniona załatwia Twoje sprawy w SVB na Twoje zlecenie. Nadal pozostajesz jednak odpowiedzialny za to, aby były one załatwione należycie i na czas. 

Możesz zostać upoważniony przez członka rodziny lub znajomego albo na przykład przez sąsiada.

Możesz sam wystąpić o upoważnienie DigiD. Wniosek może też złożyć osoba, która ma być upoważniona. 

W następujących sytuacjach osoba upoważniona powinna skorzystać z formularza upoważnienia dostępnego na stronie internetowej SVB:

  • ustne lub pisemne zapytanie o udzielanie informacji przez SVB
  • ustne lub pisemne przekazywanie informacji do SVB
  • otrzymywanie korespondencji z SVB 
  • pobieranie, zmienianie lub uzupełnianie Twoich danych w znaczeniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) 

Do załatwiania spraw dotyczących PGB (indywidualnego budżetu dla osób wymagających opieki) nie można udzielić upoważnienia DigiD. 

Są jednak inne sposoby, dzięki którym osoby upoważnione mogą załatwiać sprawy związane z PGB, również przez Internet.