AOW in het kort

Als u in Nederland woont of werkt dan krijgt u meestal AOW. AOW is het basispensioen van de overheid.

Met de knop Verder gaat u steeds naar de volgende stap van de uitleg.

Wanneer krijgt u AOW

U krijgt AOW als u de AOW-leeftijd bereikt.

Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum.

Hoe bouwt u AOW op

De opbouw van uw AOW begint 50 jaar voor uw AOW-leeftijd.

U kunt ieder jaar 2% AOW opbouwen.

Heeft u altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan heeft u meestal 100% AOW opgebouwd.

Hoeveel AOW krijgt u

Voor de hoogte van uw AOW wordt gekeken of u:

  • alleen woont of met iemand samen, en
  • altijd in Nederland heeft gewoond of gewerkt

Een paar situaties met het maximale AOW-bedrag met loonheffingskorting:

  • U woont alleen: € 1.459,53 netto
  • U bent getrouwd of woont samen: € 991,87 netto

Wonen of werken buiten Nederland

Heeft u buiten Nederland gewoond of gewerkt? Dan heeft u niet altijd AOW opgebouwd. U krijgt dan een lagere AOW.

Voor 1 jaar dat u niet in Nederland woonde of werkte, krijgt u 2% minder AOW.

U heeft een lagere AOW

Misschien heeft u naast uw AOW nog een ander pensioen opgebouwd. Bijvoorbeeld bij uw werkgever of door zelf te sparen.

Heeft u naast uw AOW geen ander pensioen? En u heeft geen volledige AOW? Dan krijgt u misschien een aanvulling op uw AOW.

AOW aanvragen

Hoe u AOW kunt aanvragen hangt af van het land waar u woont.

AOW aanvragen als u in Nederland woont

Ongeveer 4 maanden voor uw AOW-leeftijd krijgt u een brief. Daarin staat hoe u AOW kunt aanvragen.

U kunt uw AOW eenvoudig online aanvragen. Wilt u weten hoe? 

AOW aanvragen als u buiten Nederland woont

U kunt 6 maanden voor uw AOW-leeftijd uw AOW aanvragen.

Hoe u kunt aanvragen is per land anders. Meestal kunt u contact opnemen met de organisatie die het pensioen regelt in het land waar u woont.