İstemeden ayrı yaşandığında AOW'nin tek sefere mahsus değiştirilmesi

Evlisiniz ve istemeksizin ayrı mı yaşıyorsunuz? Örneğin eşiniz bakım evinde kaldığından. Bu durumda, evlilere tanınan AOW yaşlılık aylığınızı, evli olmayanlara tanınan AOW yaşlılık aylığına değiştirme imkanınız vardır. Bunun tutarı daha yüksektir.

Daha yüksek tutardaki AOW yaşlılık aylığını tercih ettiğinizde, bunda bir değişiklik yapamıyordunuz. Ancak şuanda bu, yönetim politikamızdaki değişiklikler nedeniyle mümkündür.

Yönetim politikası neden değiştirilmiştir

Evlilere tanınan yaşlılık aylığının, evli olmayanlara tanınan yaşlılık aylığına değiştirilmesinin, herkes için avantajlı olmadığı anlaşılmıştır. Bu örneğin Uzun Süreli Bakım Yasası (Wet langdurige Zorg -Wlz-) veya Sosyal Destek Yasası (Wet maatschappelijke ondersteuning -Wmo-) katkı paylarındaki fazla artıştan kaynaklanabilir.

Evli olmayanlara tanınan yaşlılık aylığını seçmenin olumsuz mali sonuçları olabildiğinden SVB, yönetim politikasını yumuşatmaya karar vermiştir. Şu andandan itibaren, seçiminizi bir sefere mahsus değiştirebilirsiniz.

AOWinizi değiştirdiniz mi? Bu durumda bizden bir yazı alırsınız.