AOW yaşlılık aylığınızdan neler kesilir

AOW'nizden tam olarak neyin kesileceği, Hollanda'da mı yoksa Hollanda dışında mı ikamet ettiğinize bağlıdır.

"Devam" butonu ile daima açıklamanın bir sonraki adımına gidersiniz.

Ücret tevkifatı

AOW'nizden ücret tevkifatı kesilir. Ücret tevkifatı:

  • ücret vergisi ve 
  • Genel Dul ve Yetimler Yasası (Anw) için primden oluşur. 
  • Uzun Süreli Bakım Yasası (Wlz) için prim

Ücret tevkifatı indirimi alabilirsiniz. Böylece daha düşük vergi ve prim ödersiniz.

Ücret tevkifatı

AOW'nizden ücret tevkifatı kesilir. Ücret tevkifatı:

  • ücret vergisi ve 
  • halk sigortaları için primden oluşur

Bunun AOW'nizden kesilip kesilmeyeceği, ikamet ettiğiniz ülke ile Hollanda arasındaki anlaşmalara bağlıdır. 

Ücret tevkifatı kesmiyor muyuz? Öyleyse AOW'niz üzerinden vergiyi, ikamet ettiğiniz ülkede ödersiniz.

Zvw katkı payı

AOW'nizden, Sağlık Sigorta Yasası (Zvw) katkı payı kesilir.

Sağlık sigortası primi

Sağlık sigorta şirketinize kendiniz prim ödersiniz. Prim tutarı, sağlık sigortanıza bağlıdır.

Wlz veya Wmo katkı payı

1 tutar daha kesilebilir:

  • Uzun Süreli Bakım Yasası (Wlz) katkı payı
  • Toplumsal Destek Yasası (Wmo) katkı payı

Bunu sadece bir kurumda kalıyorsanız ödersiniz.

Wmo katkı payı

AOW'nizden, Toplumsal Destek Yasası (Wmo)katkı payı kesilir. Masrafların bir kısmını, kendiniz ödersiniz. Bu, Wmo katkı payıdır.

Ne kadar katkı payı ödeyeceğinizi, CAK belirler.

Wlz katkı payı

AOW'nizden, Uzun Süreli Bakım Yasası (Wlz) katkı payı kesilir. Masrafların bir kısmını, kendiniz ödersiniz. Bu, Wlz katkı payıdır.

Ne kadar katkı payı ödeyeceğinizi, CAK belirler.

Zvw yurtdışı katkı payı

AOW'nizden Sağlık Sigortası Yasası (Zvw) yurtdışı katkı payı kesilebilir. Bu katkı payı, azami 3 kısımdan oluşur:

  • Sağlık Sigortası Yasası (Zvw) katkı payı
  • Uzun Süreli Bakım Yasası (Wlz) katkı payı
  • sabit prim ülkeden ülkeye değişir ve o ülkedeki sağlık bakım masraflarına bağlıdır. Bu katkı paylarını ödeyip ödemeyeceğinize CAK karar verir.