Studia lub praktyki zawodowe

Jeżeli studiujesz w Holandii i pochodzisz spoza Holandii lub z byłych Antyli Holenderskich bądź Aruby, zwykle nie podlegasz ubezpieczeniu na mocy powszechnej ustawy o świadczeniach rodzinnych (AKW). Jeżeli masz holenderskie obywatelstwo i będziesz studiować za granicą, podlegasz takiemu ubezpieczeniu.

W przypadku gdy podejmiesz pracę w kraju, w którym studiujesz, na przykład odbywając płatne praktyki, ubezpieczenie na mocy ustawy AKW może ulec zmianie.

Wybierz sytuację, która Ciebie dotyczy.

Jeżeli studiujesz w Holandii jako student zagraniczny, nie podlegasz ubezpieczeniu na mocy ustawy AKW, nawet wtedy, gdy jesteś zameldowany w Holandii.

Studiujesz, jeżeli:

  • nauka odbywa się pod kierunkiem nauczyciela
  • nauka kończy się egzaminem, po którego zdaniu uzyskuje się dyplom
  • możesz podjąć pracę w kierunku, w którym się kształciłeś

Ponadto SVB sprawdza, czy przeznaczasz na naukę co najmniej 19 godzin tygodniowo. Wlicza się w to zajęcia praktyczne i zajęcia nieobowiązkowe, godziny lekcyjne, godziny poświęcone na zadania domowe i dojazdy.

Podejmiesz pracę w czasie studiów

Jeżeli dodatkowo wykonujesz pracę, również w ramach wolontariatu lub odbywasz praktyki zawodowe i otrzymujesz w związku z tym wynagrodzenie, zwykle podlegasz ubezpieczeniu na mocy ustawy AKW.

Jeżeli masz zamiar studiować poza Holandią, nadal będziesz podlegać ubezpieczeniu na mocy ustawy AKW. Nie ma znaczenia, czy wciąż jesteś zameldowany w Holandii.

W przypadku gdy w czasie studiów podejmiesz poza Holandią pracę, za którą otrzymasz wynagrodzenie, ubezpieczenie na mocy ustawy AKW może ulec zmianie.