Ulga podatkowa (loonheffingskorting)

Z emerytury AOW potrąca się podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenia społeczne na mocy ustaw Anw (Powszechna ustawa o ubezpieczeniach dla osób pozostałych przy życiu po śmierci żywiciela) i Wlz (Ustawa o długotrwałej opiece).

Podatek i składki nie muszą być odprowadzane od całości Twoich dochodów, ponieważ możesz skorzystać z ulgi podatkowej (loonheffingskorting). Dzięki jej zastosowaniu płacisz niższy podatek i niższe składki. Ulgę można stosować wyłącznie w przypadku jednego źródła dochodów.

Pobierasz emeryturę AOW i dodatkowe świadczenie emerytalne

Jeżeli otrzymujesz dochody z różnych źródeł, na przykład pobierasz emeryturę AOW i dodatkowe świadczenie emerytalne, wówczas należy pamiętać, że ulgę podatkową można stosować tylko wobec jednego źródła dochodów. W innym przypadku płacisz zbyt niski podatek i zostaniesz wezwany do dopłaty. Zaleca się stosowanie ulgi podatkowej wobec najwyższych dochodów.

Pobierasz emeryturę AOW, otrzymujesz wynagrodzenie i dodatkowe świadczenie emerytalne

Jeżeli otrzymujesz dochody z różnych źródeł, na przykład masz stałe wynagrodzenie, pobierasz emeryturę AOW i dodatkowe świadczenie emerytalne, wówczas zaleca się stosowanie ulgi podatkowej wobec wynagrodzenia.

Dalsze informacje dotyczące ulgi podatkowej można uzyskać na stronie holenderskiego Urzędu Skarbowego i organizacji konsumentów (Consumentenbond).

Zmiana w stosowaniu ulgi podatkowej

Jeżeli chcesz dokonać zmian w sposobie stosowania ulgi podatkowej w przypadku Twojej emerytury AOW, zaloguj się na serwisie Moje SVB i zgłoś zmianę.