Dodatek AOW na partnera

Dodatek AOW na partnera to dodatkowa kwota doliczana do emerytury AOW. Przed 2015 rokiem można było otrzymać dodatek do emerytury AOW, jeżeli:

 • partner nie osiągnął jeszcze wieku emerytalnego
 • miał zbyt niskie dochody lub nie miał ich wcale

Dodatek AOW na partnera został zniesiony w 2015 roku. Jeżeli otrzymywałeś go przed 2015 rokiem, wówczas nadal będziesz go otrzymywać, dopóki spełniasz warunki.

W następujących sytuacjach definitywnie tracisz prawo do dodatku:

 • Partner osiąga wiek emerytalny AOW
 • Następuje zgon Twój lub partnera
 • Przeprowadzasz się do kraju, z którym Holandia nie zawarła umowy o kontroli świadczeń
 • Dochody partnera będą zbyt wysokie

Wyjątki dotyczące zbyt wysokich dochodów

Jeżeli wypłata dodatku AOW na partnera była wstrzymana, ponieważ dochody partnera były zbyt wysokie, podczas gdy następnie uległy obniżeniu, istnieje możliwość wznowienia wypłaty dodatku, jeżeli:

 • dochody partnera były zbyt wysokie przez maksymalnie trzy miesiące 
 • dochody partnera są zbyt wysokie przez ponad trzy miesiące, ale wciąż z innego powodu 
 • z powodu koronawirusa partner pracował czasowo przez ponad trzy miesiące (w większym wymiarze czasu) w zawodzie o kluczowym znaczeniu. Rozpoczęcie i zakończenie prac nastąpiło w okresie obowiązywania obostrzeń nałożonych przez rząd, aktualnie od 1 marca 2020 roku do 30 czerwca 2022 roku 
 • Zobacz listę kluczowych zawodów

 • dochody partnera są zmienne. Ta sytuacja może trwać ponad trzy miesiące, ale nie dłużej niż 12 miesięcy.
 • partner ma własną działalność gospodarczą albo pracuje jako freelancer i jego dochody są zbyt wysokie przez ponad 12 kolejnych miesięcy. Jednak po uśrednieniu dochodów przez Urząd Skarbowy okazuje się, że przez okres trzech lat średnie dochody były niższe 

Jeżeli uważasz, że jeden z powyższych wyjątków dotyczy Twojej sytuacji, skontaktuj się z Sociale Verzerkeringsbank.

Jeżeli Twój partner ma dochody, ich kwotę potrąca się z dodatku AOW na partnera.

Nie wszystkie dochody bierze się jednak pod uwagę, na przykład dochody z majątku, dodatek wakacyjny czy samodzielnie zawarta wypłata na podstawie umowy renty (lijfrente).

Dochody ze stosunku pracy partnera, jak na przykład pensja brutto, trzynasta pensja czy zyski z własnej działalności gospodarczej potrącane są jedynie częściowo z dodatku AOW na partnera. Odbywa się to następująco:

 • pierwszych 263,43 euro z dochodów brutto nie bierze się pod uwagę
 • jeżeli dochody partnera przekraczają powyższą kwotę, wówczas dwie trzecie nadwyżki potrącane są z dodatku AOW na partnera
 • Jeżeli dochody partnera przekraczają kwotę 1 595,09 euro brutto miesięcznie, prawo do dodatku AOW na partnera ustaje

Pozostałe dochody partnera, jak na przykład świadczenie emerytalne czy zasiłek potrącane są w całości z dodatku. Jeżeli pozostałe dochody partnera przekraczają 887,77 euro na miesiąc, wówczas prawo do dodatku AOW na partnera ustaje.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć, czy dochody Twojego partnera są potrącane z dodatku AOW na partnera, możesz skontaktować się z Sociale Verzekeringsbank.

Dalsze obniżenie dodatku w przypadku dochodów obojga partnerów

Jeżeli suma dochodów Twoich i partnera przekracza 3 072,65 euro brutto na miesiąc, wówczas wysokość dodatku zostaje obniżona o maksymalnie 10%. Jest to jedyna sytuacja, kiedy Twoje dochody brane są pod uwagę.

Jeżeli partner ma niższe dochody lub przestaje pracować, wówczas kwota dodatku może być podwyższona.

Zgłoś zmianę w dochodach

Zmiana wysokości dochodów partnera może mieć wpływ na wysokość dodatku AOW na partnera, a nawet spowodować jego wstrzymanie. Obowiązek zgłaszania zmian w dochodach zależy od ich rodzaju.