Wysokość dodatku na partnera z tytułu emerytury AOW

Dodatek AOW na partnera został zniesiony w 2015 roku. Jeżeli otrzymywałeś go przed 2015 rokiem, wówczas nadal będziesz go otrzymywać, dopóki spełniasz warunki.

Kwoty od 1 lipca 2022

Są to kwoty, które obowiązują w przypadku nabycia pełnych praw do emerytury AOW. Widoczne są kwoty świadczenia z zastosowaniem ulgi podatkowej i bez jej zastosowania.

Masz pełne prawa do dodatku na partnera z tytułu emerytury AOW

Kwota na miesiąc
Z zastosowaniem ulgi podatkowej Bez zastosowania ulgi podatkowej
Netto 1 625,49 euro 1 357,82 euro

Kwota na miesiąc
Z zastosowaniem ulgi podatkowej Bez zastosowania ulgi podatkowej
Brutto 1 801,92 euro 1 801,92 euro
Potrącenia: podatek dochodowy i składka na ubezpieczenia społeczne 77,33 euro 345,00 euro
Potrącenia: składka z tytułu ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych (5,50%) 99,10 euro 99,10 euro
Netto 1 625,49 euro 1 357,82 euro

Kwota brutto obejmuje wsparcie finansowe dla emerytów AOW w wysokości 26,38 euro.

Dodatek wakacyjny wynosi 99,02 euro brutto na miesiąc. Za każdy miesiąc otrzymywania emerytury AOW, nabywasz prawo do dodatku wakacyjnego, który jest wypłacany w maju.

Twój dodatek AOW na partnera jest obniżony o 10%

Kwota na miesiąc
Z zastosowaniem ulgi podatkowej Bez zastosowania ulgi podatkowej
Netto 1 559,50 euro 1 291,17 euro

Kwota na miesiąc
Z zastosowaniem ulgi podatkowej Bez zastosowania ulgi podatkowej
Brutto 1 713,14 euro 1 713,14 euro
Potrącenia: podatek dochodowy i składka na ubezpieczenia społeczne 59,42 euro 327,75 euro
Potrącenia: składka z tytułu ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych (5,50%) 94,22 euro 94,22 euro
Netto 1 559,50 euro 1 291,17 euro

Kwota brutto obejmuje wsparcie finansowe dla emerytów AOW w wysokości 26,38 euro.

Obniżenie dodatku na partnera dotyczy gospodarstw domowych, których wspólne dochody wynoszą co najmniej 3 072,65 euro brutto na miesiąc.

Dodatek wakacyjny wynosi 94,07 euro brutto na miesiąc. Za każdy miesiąc otrzymywania emerytury AOW, nabywasz prawo do dodatku wakacyjnego, który jest wypłacany w maju.