Kiedy przysługuje prawo do renty rodzinnej Anw lub renty rodzinnej dla sierot?

Jeżeli Twój partner albo Twój były partner zmarł, a Ty spełniasz warunki przewidziane w powszechnej ustawie o ubezpieczeniu osób pozostałych przy życiu po śmierci żywiciela (Anw), możesz mieć prawo do renty rodzinnej Anw. Prawo do świadczenia ustanie, gdy przestaniesz spełniać warunki.

Jeżeli sierota spełnia warunki ustawy Anw, wówczas może otrzymywać rentę rodzinną dla sierot.

Wybierz sytuację, która Ciebie dotyczy

  1. Mój partner zmarł

    Możesz otrzymać rentę rodzinną Anw, jeżeli nie osiągnąłeś jeszcze wieku emerytalnego AOW i spełniasz pozostałe warunki.

  2. Mój były partner zmarł

    W niektórych przypadkach możesz otrzymać holenderską rentę rodzinną Anw, o ile spełniasz dodatkowe warunki.

  3. Oboje rodzice zmarli

    Dziecko, które nie ma już rodziców, jest sierotą. W związku z tym może otrzymywać rentę rodzinną dla sierot. Nie ma przy tym znaczenia, czy jest to dziecko własne obojga zmarłych rodziców czy jednego z nich.