Twój partner zmarł

Zgon partnera lub członka rodziny to bolesne wydarzenie. Ponadto być może Twoje dochody uległy obniżeniu. Jeżeli spełniasz warunki, możesz otrzymać rentę rodzinną Anw.

Jakie warunki należy spełnić?

W dniu zgonu partner podlegał ubezpieczeniu na mocy powszechnej ustawy o ubezpieczeniu osób pozostałych przy życiu po śmierci żywiciela (Anw). Możesz otrzymać rentę rodzinną Anw, jeżeli w dniu zgonu partnera:

  • nie jesteś jeszcze w wieku emerytalnym AOW i
  • opiekujesz się dzieckiem, które nie ukończyło 18 lat i mieszka u Ciebie albo
  • jesteś niezdolny do pracy w wymiarze co najmniej 45% 

O tym, czy jesteś niezdolny do pracy w wymiarze co najmniej 45%, decyduje Instytut Świadczeń Pracowniczych (UWV). Jeżeli mieszkasz poza Holandią, UWV skontaktuje się z instytucją do spraw ubezpieczeń społecznych w kraju zamieszkania.

Wypłata renty rodzinnej Anw ustaje, gdy nie spełniasz powyższych warunków.

Prawo do renty rodzinnej Anw zależy od dochodów i sytuacji osobistej

Niektóre dochody potrąca się z renty rodzinnej Anw. Twoja sytuacja osobista także ma wpływ na prawo do renty rodzinnej Anw.

Dodatkowe warunki w przypadku zamieszkania lub wykonywania pracy poza Holandią

Osoby mieszkające lub pracujące poza Holandią obowiązują dodatkowe warunki. Wybierz sytuację i dowiedz się więcej.

Jeżeli mieszkasz w Holandii, w kraju będącym członkiem UE (Unii Europejskiej), EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub w kraju, z którym zawarta jest umowa o ubezpieczeniach społecznych, przysługuje Ci prawo do renty rodzinnej Anw w następujących przypadkach:

  • Twój partner był w chwili zgonu ubezpieczony na mocy ustawy regulującej renty rodzinne w kraju, w którym mieszkasz lub
  • po śmierci partnera otrzymujesz ustawową rentę rodzinną z kraju UE, EOG lub ze Szwajcarii

Wysokość renty rodzinnej z tytułu Anw zależy od liczby lat przepracowanych przez partnera w Holandii. Im większa liczba, tym wyższa renta rodzinna Anw.

Przysługuje Ci prawo do renty rodzinnej Anw, jeżeli Twój partner:

  • w przeszłości pracował albo mieszkał w Holandii oraz
  • w dniu zgonu był ubezpieczony na mocy ustawy regulującej renty rodzinne w kraju będącym członkiem UE (Unii Europejskiej), EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub w kraju, z którym zawarta jest umowa o ubezpieczeniach społecznych

Wysokość renty rodzinnej z tytułu Anw zależy od liczby lat przepracowanych przez partnera w Holandii. Im większa liczba, tym wyższa renta rodzinna Anw.