Wlz en de Zorgverzekeringswet

Als u in Nederland woont of werkt bent u meestal verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz).

Bent u verzekerd voor de Wlz? Dan bent u ook verzekerd voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). En bent u verplicht een zorgverzekering in Nederland af te sluiten. Met een zorgverzekering bent u verzekerd voor de kosten van medische zorg.

Weet u niet of u verzekerd bent voor de Wlz? Bekijk dan eerst uw situatie op de pagina 'Kijk of u verzekerd bent voor de Wlz'.

U woont of werkt in Nederland

Sluit een Nederlandse zorgverzekering af als u in Nederland woont of werkt. Dit is voor iedereen die in Nederland woont of werkt verplicht. U mag zelf kiezen waar u deze verzekering afsluit. Dit kan bij iedere Nederlandse zorgverzekeraar.

U heeft al een buitenlandse zorgverzekering

Woont of werkt u in Nederland? En heeft u al een buitenlandse zorgverzekering? Dan moet u toch een Nederlandse zorgverzekering afsluiten. Een buitenlandse zorgverzekering is voor de Zvw niet voldoende.

Bent u niet verzekerd voor de Wlz? Dan hoeft u ook geen zorgverzekering in Nederland af te sluiten. U kunt met uw buitenlandse zorgverzekering dan soms medische zorg in Nederland krijgen. Neem daarvoor contact op met uw zorgverzekeraar.