U studeert of loopt stage

Bent u een buitenlandse student of komt u uit de voormalige Nederlandse Antillen of Aruba? En studeert u in Nederland? Dan bent u meestal niet verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Woont u in Nederland en gaat u buiten Nederland studeren? Dan blijft u wel verzekerd voor de Wlz.

U krijgt betaald voor werk of stage

Gaat u betaald werk doen in het land waar u studeert? Of loopt u stage en krijgt u daarvoor betaald? Dan kan de verzekering voor de Wlz veranderen.

Kies een situatie en lees meer over de verzekering.

Studeert u als buitenlandse student in Nederland? Dan bent u niet verzekerd voor de Wlz. Ook niet als u bent ingeschreven op een adres in Nederland.

Met studeren bedoelen we dat u een opleiding volgt die:

  • wordt gegeven onder deskundige begeleiding
  • voorbereidt op een examen dat een diploma oplevert
  • ervoor zorgt dat u het werk kunt doen waar u voor wordt opgeleid

Daarnaast moet u meer dan 19 uur per week met de opleiding bezig zijn. Dat zijn schooluren en huiswerkuren. En praktijklessen of activiteiten die niet verplicht gegeven worden. Maar ook reistijd van en naar de opleiding.

U gaat in Nederland werken naast uw studie

Heeft u een bijbaan, loopt u stage of doet u vrijwilligerswerk? En krijgt u betaald? Dan bent u vaak wel verzekerd voor de Wlz.

Gaat u buiten Nederland studeren? Dan blijft u verzekerd voor de Wlz. Het maakt niet uit of u nog bent ingeschreven op een adres in Nederland.

Gaat u buiten Nederland werken tijdens uw studie? En krijgt u daarvoor betaald? Dan kan uw verzekering voor de Wlz veranderen.