U studeert of loopt stage

Bent u een buitenlandse student of komt u uit de voormalige Nederlandse Antillen of Aruba? En studeert u in Nederland? Dan bent u meestal niet verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Gaat u als Nederlander buiten Nederland studeren? Dan blijft u wel verzekerd voor de Wlz.

Gaat u betaald werk doen in het land waar u studeert? Loopt u bijvoorbeeld stage en krijgt u daarvoor betaald? Dan kan de verzekering voor de Wlz veranderen.

Kies de situatie die bij u past

Als u als buitenlandse student in Nederland studeert, bent u niet verzekerd voor de Wlz. Ook niet als u bent ingeschreven op een adres in Nederland.

U studeert als u een opleiding volgt die:

  • wordt gegeven onder deskundige begeleiding
  • voorbereidt op een examen dat een diploma oplevert
  • ervoor zorgt dat u kunt werken in de baan waarvoor u wordt opgeleid

Daarnaast wordt gekeken of u meer dan 19 uur per week met de opleiding bezig bent. Praktijklessen of activiteiten die niet verplicht gegeven worden, schooluren, huiswerkuren en reistijd van en naar de opleiding tellen ook mee.

U gaat werken naast uw studie

Heeft u bijvoorbeeld een bijbaantje, loopt u stage of doet u vrijwilligerswerk waarvoor u betaald krijgt? Dan bent u vaak wel verzekerd voor de Wlz.

Gaat u buiten Nederland studeren? Dan blijft u verzekerd voor de Wlz. Het maakt niet uit of u nog bent ingeschreven op een adres in Nederland.

Gaat u werken buiten Nederland tijdens uw studie? En krijgt u daarvoor betaald? Dan kan uw verzekering voor de Wlz veranderen.