U studeert of loopt stage

Bent u een buitenlandse student en studeert u in Nederland? Dan bent u meestal niet verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Gaat u als Nederlander buiten Nederland studeren? Dan blijft u wel verzekerd voor de Wlz.

Gaat u betaald werk doen in het land waar u studeert? Loopt u bijvoorbeeld stage en krijgt u daarvoor betaald? Dan kan de verzekering voor de Wlz veranderen.