U ontvangt een uitkering of pensioen

Woont u in Nederland? En krijgt u een uitkering of pensioen uit het buitenland? Dan hangt het af vanuit welk land u deze krijgt of u verzekerd bent voor de Wet langdurige zorg (Wlz).

Woont u buiten Nederland? En krijgt u een uitkering of pensioen uit Nederland? Dan hangt het af van de duur van de uitkering of pensioen of u verzekerd bent voor de Wlz. En ook van het land waar u woont.

Kies de situatie die bij u past

Beantwoord de vragen en bekijk of u verzekerd bent voor de Wlz.

Beantwoord de vragen en bekijk of u verzekerd bent voor de Wlz.