Kijk of u verzekerd bent voor de Wlz

Weet u niet zeker of u verzekerd bent voor de Wet langdurige zorg (Wlz)? Kies dan de situatie die bij u past.