Onderzoek Wlz aanvragen

Wilt u weten of u verzekerd bent voor de Wet langdurige zorg (Wlz)? Vraag dan een onderzoek Wlz aan. U kunt dit voor uzelf of voor uw kinderen doen als zij jonger zijn dan 18. Is uw kind 18 jaar of ouder? Dan kan uw kind zelf een onderzoek aanvragen.

 1. Niet eerder dan 8 weken van te voren

  Gaat u naar het buitenland? Bijvoorbeeld om stage te lopen of een wereldreis te maken? Stuur uw aanvraag dan niet eerder dan 8 weken voor uw vertrek uit Nederland. Wij sturen u een beslissing als u echt bent begonnen met uw stage of wereldreis.

  Houdt u er rekening mee dat het 6 tot 8 weken kan duren voordat uw aanvraag is afgerond.

 2. Geef aan hoe uw situatie is

  Vermeld waarom u de verklaring nodig heeft. En geef zo goed mogelijk aan hoe uw situatie is.

 3. Verklaring voor een periode

  Heeft u een verklaring nodig voor een bepaalde periode? Vermeld dit op uw aanvraag.

 4. Stuur bewijzen mee

  Stuur alle bewijzen mee met uw aanvraag. Bijvoorbeeld bewijzen over uw werkzaamheden als zelfstandige, au pair of stagiair. Welke bewijzen u precies nodig heeft, leest u als u de aanvraag invult.

Er zijn 2 manieren om een onderzoek Wlz aan te vragen:

 1. Online

  Ga naar ' Inloggen' en kies hoe u wilt inloggen op Mijn SVB. U kunt nu snel en makkelijk aanvragen.

 2. Formulier printen en invullen

  Download het formulier en vul het in. Print het formulier. Onderteken het en stuur het per post naar ons toe. Het adres vindt u op het formulier.

Wilt u een onderzoek aanvragen voor uw kind dat jonger is dan 18 jaar? Dan kunt u alleen een papieren aanvraag doen.

Is uw kind 18 jaar of ouder? Dan moet uw kind zelf een onderzoek aanvragen.

 1. Formulier printen en invullen

  Download het formulier en vul het in. Print het formulier. Onderteken het en stuur het per post naar ons toe. Het adres vindt u op het formulier.