U studeert of loopt stage

Wilt u buiten Nederland gaan studeren of stage lopen? Of bent u naar Nederland gekomen om daar te studeren of stage te lopen?

Dan kan de verzekering voor de Wet langdurige zorg (Wlz) veranderen als u over de grens gaat.

Met de knop 'Verder' gaat u steeds naar de volgende stap van de uitleg.

Waarom is de verzekering voor de Wlz belangrijk

Bent u verzekerd voor de Wlz? Dan bent u verplicht een zorgverzekering in Nederland af te sluiten. Voor deze verzekering moet u een premie betalen. Met een zorgverzekering krijgt u een vergoeding voor de kosten van medische zorg.

Of u voor de Wlz verzekerd bent, hangt af van uw situatie.

U bent meestal niet verzekerd voor de Wlz

Als u studeert in Nederland, bent u meestal niet verzekerd voor de Wlz. Maar er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld voor studenten die uit de BES-eilanden of Aruba, Curaçao of St. Maarten komen en hier al langere tijd verblijven. Of studenten die wonen op de Bes-eilanden, Aruba, Curaçao of St. Maarten en van plan zijn om voor een aantal jaren in Nederland te verblijven. Deze studenten kunnen dan verzekerd zijn. Om te kijken of u verzekerd bent doen wij een onderzoek.

Gaat u in Nederland werken? Dan kunt u verzekerd zijn voor de Wlz. Dat kan ook als u bijvoorbeeld een bijbaantje heeft, stage loopt of vrijwilligerswerk doet waarvoor u betaald krijgt.

U blijft meestal verzekerd voor de Wlz

Gaat u buiten Nederland studeren? Dan blijft u verzekerd voor de Wlz. Het maakt niet uit of u nog bent ingeschreven op een adres in Nederland.

Gaat u werken buiten Nederland? Dan kan de verzekering voor de Wlz wel veranderen.

Kijk of u verzekerd bent voor Wlz

Heeft u bijvoorbeeld een bijbaantje, loopt u stage of doet u vrijwilligerswerk waarvoor u betaald krijgt? Dan bent u vaak wel verzekerd voor de Wlz. Het hangt dus af van het soort werk dat u doet.

Beantwoord een paar vragen en lees of uw verzekerd bent voor de Wlz.

Kijk of u verzekerd bent voor Wlz

Gaat u werken buiten Nederland tijdens uw studie? En krijgt u daarvoor betaald? Dan kan uw verzekering voor de Wlz veranderen.

Beantwoord een paar vragen en lees of uw verzekerd bent voor de Wlz.