U studeert of loopt stage

Bent u een buitenlandse student en studeert u of loopt u stage in Nederland? Of bent u een Nederlandse student en studeert of loopt stage in het buitenland? 

Dan kan de verzekering voor de Wet langdurige zorg (Wlz) veranderen als u over de grens gaat.

Met de knop 'Verder' gaat u steeds naar de volgende stap van de uitleg.

Waarom is de verzekering voor de Wlz belangrijk

Als u verzekerd bent voor de Wlz, bent u ook verzekerd voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). En dan bent u verplicht een zorgverzekering in Nederland af te sluiten. Voor deze verzekeringen moet u in Nederland een premie betalen. Met een zorgverzekering bent u verzekerd voor de kosten van medische zorg.

Of u voor Wlz verzekerd bent, hangt af van uw situatie.

U bent meestal niet verzekerd voor de Wlz

Als u als buitenlandse student in Nederland studeert, bent u niet verzekerd voor de Wlz. Ook niet als u bent ingeschreven op een adres in Nederland.

Gaat u in Nederland werken? Dan bent u wel verzekerd voor de Wlz. Dat kan ook als u bijvoorbeeld een bijbaantje heeft, stage loopt of vrijwilligerswerk doet waarvoor u betaald krijgt.

U blijft meestal verzekerd voor de Wlz

Gaat u buiten Nederland studeren? Dan blijft u verzekerd voor de Wlz. Het maakt niet uit of u nog bent ingeschreven op een adres in Nederland.

Gaat u werken buiten Nederland? Dan kan de verzekering voor de Wlz wel veranderen.

Kijk of u verzekerd bent voor Wlz

Heeft u bijvoorbeeld een bijbaantje, loopt u stage of doet u vrijwilligerswerk waarvoor u betaald krijgt? Dan bent u vaak wel verzekerd voor de Wlz. Het hangt dus af van het soort werk dat u doet.

Beantwoord een paar vragen en lees of uw verzekerd bent voor de Wlz.

Kijk of u verzekerd bent voor Wlz

Gaat u werken buiten Nederland tijdens uw studie? En krijgt u daarvoor betaald? Dan kan uw verzekering voor de Wlz veranderen.

Beantwoord een paar vragen en lees of uw verzekerd bent voor de Wlz.