Nooit meer Auschwitz-lezing

Voor de zestiende keer de ‘Nooit meer Auschwitz’ lezing

Op donderdag 24 januari organiseerden het Nederlands Auschwitz Comité, het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en de Sociale Verzekeringsbank voor de zestiende keer de ‘Nooit meer Auschwitz’ lezing. De lezing werd gehouden in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam.

Lezing professor Sands

Dit jaar sprak professor Philippe Sands de ‘Nooit meer Auschwitz’ lezing uit. Sands is een veelgevraagd expert in internationaal recht en treedt regelmatig op voor het Internationale Strafhof te Den Haag alsmede voor andere internationale gerechtshoven. Zijn expertise bestrijkt onder meer mensenrechten, genocide en het internationale strafrecht.

In zijn lezing toonde hij de toehoorder de ontstaansgeschiedenis van de begrippen ‘genocide’ en ‘misdaden tegen de menselijkheid’. Tijdens de processen van Neurenberg in 1945 werden deze juridische begrippen voor het eerst in een strafproces gebruikt. Dit tribunaal, waar de kopstukken van het naziregime werden berecht voor oorlogsmisdaden, wordt gezien als het startpunt van het internationale strafrecht.
Professor Sands, foto door Ellen Lock
Foto van professor Sands tijdens de Nooit meer Auschwitz lezing.

East West Street

De twee juristen die deze begrippen ontwikkelden kwamen allebei uit Lviv, in de Oekraïne. Sands’ eigen familiegeschiedenis bleek verweven te zijn met Lviv. Deze verwevenheid en de ontwikkeling van de twee fundamentele begrippen van het internationale strafrecht heeft hij verwoord in zijn boek ‘East West Street: On the Origins of Genocide and Crimes against Humanity’.

Onderscheiding

Na afloop van de lezing reikte de heer Grishaver, voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité, de Annetje Fels-Kupferschmidt-onderscheiding uit aan Philippe Sands. Op de website van het Nederlands Auschwitz Comité worden samenvattingen van de lezingen gepubliceerd.