Wat is de vergoeding kinderopvang

De regeling ‘Tijdelijke tegemoetkoming kinderopvang zonder overheidsvergoeding’ (TTKZO) is voor ouders die de kinderopvang hebben doorbetaald tijdens de periode 21 december 2021 tot en met 9 januari 2022 dat de buitenschoolse opvang (BSO) vanwege corona gesloten was. Deze ouders krijgen een vergoeding als ze aan de voorwaarden voldoen.