Wie krijgt een vergoeding

De regeling ‘Tijdelijke tegemoetkoming kinderopvang zonder overheidsvergoeding’ (TTKZO) is voor ouders die de kinderopvang hebben doorbetaald tijdens de periode 21 december 2021 tot en met 9 januari 2022 dat de buitenschoolse opvang (BSO) vanwege corona gesloten was. Deze ouders krijgen een vergoeding als ze aan de voorwaarden voldoen.

Alleen de persoon van wie de naam op de factuur staat, mag de vergoeding kinderopvang aanvragen.

Co-ouder 1 krijgt kinderopvangtoeslag en heeft een vergoeding eigen bijdrage kinderopvang (TTKO) gehad. Co-ouder 2 werkt niet en krijgt daarom geen kinderopvangtoeslag. Dan mag co-ouder 2 voor het deel waarvoor hij de facturen betaalt een vergoeding TTKZO aanvragen voor de uren waarvoor co-ouder 1 geen TTKO heeft gehad. Co-ouder 2 moet wel aan de voorwaarden voldoen.

De ouder van wie de naam op de factuur staat mag de vergoeding aanvragen. Betalen beide co-ouders de opvang? En krijgt ieder voor zijn deel een factuur? Dan kunnen beide ouders voor hun deel een vergoeding TTKZO aanvragen als ze aan de voorwaarden voldoen.

U kon de vergoeding aanvragen vanaf 1 oktober 2022 tot en met 1 december 2022.

U kunt een vergoeding aanvragen voor buitenschoolse opvang (BSO).

U kunt geen vergoeding aanvragen voor de tussenschoolse opvang (TSO). Het toezicht houden in de pauze wordt niet gerekend tot kinderopvang. Ook niet als een TSO met een LRK-nummer de opvang verzorgt.

De kinderdagopvang en gastouderopvang zijn niet gesloten geweest. Daarom kunt u voor deze soorten opvang geen vergoeding aanvragen.

De buitenschoolse opvang was gesloten van 21 december 2021 tot en met 9 januari 2022.