Kunt u een vergoeding krijgen

De regeling ‘Tijdelijke tegemoetkoming kinderopvang zonder overheidsvergoeding’ (TTKZO) is voor ouders die de buitenschoolse opvang (BSO) hebben doorbetaald. Zij krijgen een vergoeding als ze aan de voorwaarden voldoen.

Wat zijn de voorwaarden om een vergoeding te krijgen

U krijgt voor een kind een vergoeding als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • u of uw partner heeft geen ‘vergoeding eigen bijdrage kinderopvang’ (TTKO) ontvangen voor de periode waarvoor u vergoeding kinderopvang (TTKZO) aanvraagt
  • u of uw partner heeft de buitenschoolse opvang (BSO) doorbetaald tijdens de sluitingsperiode van 21 december 2021 tot en met 9 januari 2022
  • u of uw partner vraagt een vergoeding aan voor uren die u heeft betaald en waarvoor u van de gemeente geen vergoeding of geen gedeeltelijke vergoeding ontvangt
  • uw kind gaat naar een BSO die officieel is goedgekeurd door de overheid. Een officieel goedgekeurde BSO heeft een LRK-nummer (Landelijk Register Kinderopvang). U kunt dit checken op de site van het LRK of navragen bij uw kinderopvangorganisatie of gastouderbureau.

Wie mag de vergoeding aanvragen

Alleen de persoon van wie de naam op de factuur staat, mag de vergoeding aanvragen.