Kunt u een vergoeding krijgen

Met de regeling ‘Tijdelijke tegemoetkoming kinderopvang zonder overheidsvergoeding’ (TTKZO) krijgen ouders kinderopvang vergoed, die ze hebben doorbetaald en als ze aan de voorwaarden voldoen. Dit noemen we de ‘vergoeding’. 

U kon de vergoeding tot en met 15 juli 2021 aanvragen.

Wat zijn de voorwaarden om een vergoeding te krijgen

U krijgt voor een kind een vergoeding als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • u of uw partner heeft geen ‘vergoeding eigen bijdrage kinderopvang’ (TTKO) ontvangen voor de periode waarvoor u vergoeding kinderopvang (TTKZO) aanvraagt
  • u of uw partner heeft de kinderopvang doorbetaald tijdens één of beide sluitingen
  • u of uw partner vraagt een vergoeding aan voor uren die u heeft betaald en waarvoor u van de gemeente geen vergoeding of geen gedeeltelijke vergoeding ontvangt
  • uw kind gaat naar een kinderopvang die officieel is goedgekeurd door de overheid. Een officieel goedgekeurde kinderopvang heeft een LRK-nummer (Landelijk Register Kinderopvang). U kunt dit checken op de site van het LRK of navragen bij uw kinderopvangorganisatie of gastouderbureau.

Wie mocht de vergoeding aanvragen

Alleen de persoon van wie de naam op de factuur staat, mocht de vergoeding aanvragen.

Kijk of u een vergoeding kon krijgen

Beantwoord de vragen en lees of u een vergoeding kon krijgen.

Verschilt de situatie per kind? Of heeft een kind verschillende soorten opvang? Vul dan per kind én per contract opnieuw de vragenlijst in.

Wordt geladen