Verklaring kinderopvang

Deze pagina is voor de kinderopvangorganisatie. 

Ouders die een Tijdelijke tegemoetkoming kinderopvang zonder overheidsvergoeding (TTKZO) bij ons aanvragen hebben een ‘Verklaring kinderopvang’ nodig.

Deze verklaring moet worden ingevuld en worden ondertekend door de kinderopvangorganisatie. De komende periode vragen ouders u om deze verklaring. Wij vragen u om uw medewerking.

Voor ieder kind moet apart een 'Verklaring kinderopvang' worden ingevuld. Is er voor 1 kind meer dan 1 contract? Dan moet voor dat kind per contract apart een verklaring worden ingevuld.

Voorbeeld 1

Is het aantal uur per maand dat een kind naar de opvang gaat veranderd in de periode dat de opvang gesloten was? Dan zijn er 2 contracten. Vul dan 2 verklaringen kinderopvang in.

Voorbeeld 2

Verandert een kind van dagopvang naar naschoolse opvang in de periode dat de kinderopvang gesloten was? Dan heeft de ouder alleen een verklaring van de buitenschoolse opvang nodig. Want alleen de uren voor de BSO worden vergoed.

Vul alle uren in die per maand in rekening zijn gebracht. Ook al was de opvang niet de hele maand gesloten.

Voorbeeld

Zou een kind volgens het contract in december 2021 voor 40 uur naar de buitenschoolse opvang gaan? En heeft de ouder voor december 40 uur betaald? Vul dan ook bij december 40 uur in op de verklaring. 

Hoe u stap voor stap de 'Verklaring kinderopvang' regelt voor de ouder

Voor de verklaring heeft u ‘Adobe Acrobat Reader’ nodig. Deze kunt u gratis downloaden van internet.

 1. Stap 1 Download de verklaring op uw computer en vul de verklaring in

  • Download het formulier 
  • Sla eerst het formulier op in een map op uw computer
  • Open het opgeslagen formulier met 'Adobe Acrobat Reader'
  • Vul het formulier in
  • Sla het ingevulde formulier op met een nieuwe naam

  Let op: zodra u het formulier heeft opgeslagen, kunt u de gegevens niet meer aanpassen.

 2. Stap 2 U wilt meerdere verklaringen invullen

  Wilt u meerdere verklaringen invullen, lees stap voor stap hoe u dit moet doen. Is dit niet nodig? Ga dan naar stap 3.

  • Na het opslaan van de verklaring krijgt u de vraag: ‘Bent u klaar met het invullen van de verklaring(en)?’ 
  • Kies ‘nee’
  • De gegevens van de kinderopvang worden herhaald in de volgende in te vullen verklaring 
  • U krijgt dan nog een vraag: ‘Wilt u nog een verklaring invullen voor dezelfde contracthouder?’ (bijvoorbeeld voor een ander kind of contract)
  • Kies ‘ja’
  • De gegevens van de contracthouder worden vanuit het geheugen gevuld
  • U krijgt dan nog een vraag: ‘Wilt u de verklaring invullen voor dezelfde opvanglocatie?’
  • Kies ‘ja’
  • De gegevens van de opvanglocatie worden vanuit het geheugen gevuld
  • Bent u klaar met invullen? Sla ieder ingevuld formulier op met een nieuwe naam

  Let op: zodra u een formulier heeft opgeslagen, kunt u de gegevens niet meer aanpassen.

 3. Stap 3 Print en onderteken de verklaring

  Vul alle vragen in en print de verklaring daarna uit. Zet uw handtekening op de uitgeprinte verklaring.

 4. Stap 4 Stuur de verklaring digitaal naar de ouders

  Stuur de ingevulde en ondertekende verklaring het liefst digitaal aan de ouders. Want ouders moeten de verklaring uploaden in Mijn SVB.

Lukt het niet om de verklaring digitaal in te vullen en/of digitaal aan de ouder te sturen? 

 • Print de verklaring
 • Vul de verklaring in
 • Onderteken de verklaring
 • Stuur de verklaring per post of geef het aan de ouder

Naast de ‘Verklaring kinderopvang’ moeten ouders ook een kopie van de facturen uploaden in Mijn SVB. Dit moeten zij doen als zij de vergoeding aanvragen. Als de ouders geen facturen meer hebben, dan kan een ouder aan de kinderopvangorganisatie een (digitale) kopie vragen.