Uw kind heeft geen burgerservicenummer (BSN)

Heeft een kind geen burgerservicenummer (BSN)? Dan kunt u de vergoeding TTKZO alleen op papier aanvragen. Bel op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 16.00 uur met 088 949 40 30. Dan sturen wij u een formulier waarmee u de vergoeding kunt aanvragen.

Stuur bij uw aanvraag een kopie van de volgende bewijzen mee:

  • een ‘Verklaring kinderopvang’ (per kind 'en per contract een aparte verklaring). De kinderopvangorganisatie of het gastouderbureau moet deze ingevulde verklaring ondertekenen
  • de facturen van de kinderopvang over de maanden die u heeft doorbetaald

U kunt geen vergoeding meer aanvragen. U kon de vergoeding tot en met 15 juli 2021 aanvragen.