Wanneer was de kinderopvang gesloten

De kinderopvang is gesloten geweest als maatregel tegen het coronavirus. Met de regeling ‘Tijdelijke tegemoetkoming kinderopvang zonder overheidsvergoeding’ (TTKZO) krijgen ouders perioden kinderopvang vergoed. Ouders krijgen een vergoeding voor uren die ze hebben doorbetaald en als ze aan de voorwaarden voldoen. Dit noemen we de ‘vergoeding kinderopvang’.

Om welke periode gaat het

Het gaat om 2 periodes dat de kinderopvang gesloten was. 

Sluitingsperiode 1:

  • 16 maart 2020 tot en met 10 mei 2020 voor de kinderdagopvang en gastouderopvang
  • 16 maart 2020 tot en met 7 juni 2020 voor de buitenschoolse opvang (BSO)

Sluitingsperiode 2:

  • 16 december 2020 tot en met 7 februari 2021 voor de kinderdagopvang en gastouderopvang
  • 16 december 2020 tot en met 18 april 2021 voor de BSO

Duurt uw contract korter dan de genoemde periode? Dan krijgt u over deze kortere periode een vergoeding.