Wanneer was de buitenschoolse opvang (BSO) gesloten

De buitenschoolse opvang (BSO) is gesloten geweest als maatregel tegen het coronavirus. Met de regeling ‘Tijdelijke tegemoetkoming kinderopvang zonder overheidsvergoeding’ (TTKZO) krijgen ouders kinderopvang vergoed. Ouders krijgen een vergoeding voor uren die ze hebben doorbetaald en als ze aan de voorwaarden voldoen. Dit noemen we de ‘vergoeding kinderopvang’.

Om welke periode gaat het

De buitenschoolse opvang was gesloten van 21 december 2021 tot en met 9 januari 2022.

Duurt uw contract korter dan de genoemde periode? Dan krijgt u over deze kortere periode een vergoeding.