Hoeveel vergoeding krijgt u

Vraagt u vanaf 1 oktober 2022 tot en met 1 december 2022 een vergoeding bij ons aan? Dan krijgt u binnen 8 weken een brief van ons per post of in uw Berichtenbox. Daarin staat hoeveel vergoeding u krijgt.

Hoe hoog is de vergoeding

De hoogte van de vergoeding hangt af van:

  • het aantal kinderen
  • het aantal opvanguren
  • het maximumuurtarief dat geldt voor buitenschoolse opvang (BSO)

Wat wordt vergoed

Wij vergoeden de uren tot en met het maximumuurtarief. Daardoor verschilt de vergoeding mogelijk van het bedrag dat u betaalt.

Betaalt u meer dan het maximumuurtarief? Dan vergoedt uw kinderopvangorganisatie mogelijk het deel boven het maximumuurtarief. Informeer bij uw kinderopvang.

Wat is het maximumuurtarief

Dit is het maximale tarief dat wij vergoeden. Het maakt niet uit wat het tarief is dat u echt heeft betaald.

De maximumuurtarieven zijn vastgesteld door de overheid.

Het maximumuurtarief BSO voor 2021 is € 7,27.

Het maximumuurtarief BSO voor 2022 is € 7,31.