Hoeveel vergoeding krijgt u

Heeft u vanaf 15 mei tot en met 15 juli 2021 een vergoeding bij ons aangevraagd? Dan krijgt u binnen 8 weken een brief van ons per post of in uw Berichtenbox. Daarin staat hoeveel vergoeding u krijgt.

Hoe hoog is de vergoeding

De hoogte van de vergoeding hangt af van:

  • het aantal kinderen
  • het aantal opvanguren
  • het maximumuurtarief dat geldt voor de soort opvang (dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang)

Wat wordt vergoed

Wij vergoeden de uren tot en met het maximumuurtarief. Daardoor verschilt de vergoeding mogelijk van het bedrag dat u betaalt.

Betaalt u meer dan het maximumuurtarief? Dan vergoedt uw kinderopvangorganisatie of gastouderbureau mogelijk het deel boven het maximumuurtarief. Informeer bij uw kinderopvang.

Wat is het maximumuurtarief

Dit is het maximale tarief dat wij vergoeden. Het maakt niet uit wat het tarief is dat u echt heeft betaald.

De maximumuurtarieven zijn vastgesteld door de overheid. De maximumuurtarieven zijn:

Maximumuurtarieven 2020 en 2021
soort opvang tarief 2020 tarief 2021
dagopvang € 8,17 € 8,46
buitenschoolse opvang € 7,02 € 7,27
gastouderopvang € 6,27 € 6,49