Hoe wordt de vergoeding berekend

De vergoeding wordt berekend met de gegevens die u heeft opgegeven via Mijn SVB of het aanvraagformulier. De hoogte van de vergoeding hangt af van:

  • het aantal kinderen
  • het aantal opvanguren 
  • het maximumuurtarief dat geldt voor de buitenschoolse opvang (BSO)

Wat wordt vergoed

Wij vergoeden de uren tot en met het maximumuurtarief. Daardoor verschilt de vergoeding mogelijk van het bedrag dat u betaalt.

Betaalt u meer dan het maximumuurtarief? Dan vergoedt uw kinderopvangorganisatie mogelijk het deel boven het maximumuurtarief. Informeer bij uw kinderopvang.

Wat is het maximumuurtarief

Dit is het maximale tarief dat wij vergoeden. Het maakt niet uit wat het tarief is dat u echt heeft betaald. 

De maximumuurtarieven zijn vastgesteld door de overheid.

Het maximumuurtarief BSO voor 2021 is € 7,27.

Het maximumuurtarief BSO voor 2022 is € 7,31.

Met het maximumuurtarief berekenen we de vergoeding. Dit doen we voor ieder kind per contract en per maand.