Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met onze beslissing? Bel ons dan tijdens werkdagen op 088 949 40 30. Samen bekijken we of we het probleem kunnen oplossen. 

Komen we er niet uit of bent u ontevreden over de oplossing? Dan kunt u bezwaar maken binnen 6 weken na de datum die op uw brief staat. U kunt dit doen met een brief. Zo’n brief heet een bezwaarschrift.

Zet in uw bezwaarschrift altijd:

  • uw naam en adres
  • uw burgerservicenummer (BSN) of uw registratienummer (deze vindt u in onze brief)
  • uw telefoonnummer
  • de datum waarop u de brief schrijft
  • de beslissing waartegen u bezwaar maakt
  • de reden waarom u het niet eens bent met deze beslissing
  • de beslissing die wij volgens u zouden moeten nemen
  • uw handtekening

Stuur uw brief naar het SVB-kantoor dat de beslissing heeft genomen. In de linkerbovenhoek van de envelop zet u ‘bezwaarschrift’. Stuur documenten mee die van belang zijn. Wilt u dat iemand anders bezwaar voor u maakt? Stuur dan een machtiging mee. Een machtiging is een verklaring dat iemand anders zaken met de SVB voor u doet. U blijft wel zelf altijd verantwoordelijk.

Als u dat wilt, kunt u op ons kantoor over uw bezwaar praten. Dit kan ook per telefoon als u dat liever heeft. Uw gemachtigde mag ook voor u naar het gesprek komen. U kunt uw dossier ook inzien voor het gesprek. Soms is een gesprek niet nodig. Als dat zo is, leggen wij u uit waarom niet.

Soms krijgt u de kosten voor uw bezwaar vergoed. Maar alleen als we een fout hebben gemaakt én een nieuwe beslissing nemen. Het gaat bijvoorbeeld om kosten van professionele juridische hulp of advies, uittreksels uit openbare registers en reiskosten. Wilt u een vergoeding van kosten? Geef dit dan aan in uw bezwaarschrift of tijdens de bezwaarprocedure.

Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechter. Hoe u dit kunt doen, leest u in de beslissing op uw bezwaarschrift.

De maximumuurtarieven zijn vastgesteld door de overheid

Het maximumuurtarief BSO voor 2021 is € 7,27. 

Het maximumuurtarief BSO voor 2022 is € 7,31. 

Uw kinderopvangorganisatie vergoedt mogelijk het deel dat boven het maximumuurtarief ligt. Informeer bij uw kinderopvangorganisatie.