Wie krijgt een vergoeding

De overheid heeft ouders gevraagd om de factuur van de buitenschoolse opvang (BSO) door te betalen. De vergoeding eigen bijdrage kinderopvang is voor ouders die:

  • kinderopvangtoeslag krijgen of
  • een cruciaal beroep hebben en kinderopvangtoeslag krijgen. 

Heeft u gebruik gemaakt van noodopvang? Ook dan krijgt u een vergoeding. Deze hoeft u niet terug te betalen.

Ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen, krijgen rond 11 juni 2022 bericht van ons in de Berichtenbox of per post. 

De ouders kunnen dan inloggen op Mijn SVB om de nieuwe gegevens te zien waarmee de vergoeding is berekend. Ook is het rekeningnummer te zien waarop de vergoeding wordt gestort.

U heeft een subsidie van de gemeente

Ontvangt u voor uren opvang een subsidie van de gemeente? Bijvoorbeeld omdat:

  • uw kind voorschoolse educatie (ve) heeft, of
  • gebruik maakt van kortdurend peuteraanbod (peuterspeelzaal), of
  • omdat u een sociaal-medische indicatie (SMI) heeft

Dan kunt u een vergoeding krijgen via uw gemeente. Neem hierover contact op met uw kinderopvangorganisatie of uw gemeente.

Heeft u ook uren opvang waarvoor u geen subsidie krijgt? Misschien kunt u hiervoor een ‘Tijdelijke tegemoetkoming kinderopvang zonder overheidsvergoeding’ (TTKZO) krijgen.

Uw situatie is anders

Is uw situatie anders? Heeft u de buitenschoolse opvang (BSO) bijvoorbeeld nog niet stopgezet? Of heeft u de kinderopvangtoeslag nog niet aangevraagd? Kies uw situatie en lees wat dit betekent voor de vergoeding en uw kinderopvangtoeslag.

De overheid heeft ouders opgeroepen om de factuur van de kinderopvang door te betalen. Het niet doorbetalen van de kinderopvang heeft geen gevolgen voor de vergoeding maar wel voor de kinderopvangtoeslag.

Kinderopvangtoeslag

U krijgt alleen kinderopvangtoeslag voor kosten die u gemaakt heeft voor de buitenschoolse opvang (BSO). Maakt u geen kosten? Dan krijgt u geen kinderopvangtoeslag. Heeft u te veel kinderopvangtoeslag ontvangen? Dan moet u dit terugbetalen.

Krijgt u geen kinderopvangtoeslag, subsidie of een tegemoetkoming van de gemeente? Er is een vergoeding voor ouders die de rekening hebben doorbetaald. Deze regeling heet ‘Tijdelijke tegemoetkoming kinderopvang zonder overheidsvergoeding’ (TTKZO).  

De ouder die de kinderopvangtoeslag krijgt, krijgt de vergoeding. Krijgen beide ouders kinderopvangtoeslag? Dan krijgen ook beide ouders een vergoeding. We gaan uit van de gegevens die op 1 mei 2022 bij de Belastingdienst/Toeslagen bekend zijn.