Wie krijgt een vergoeding

De overheid heeft ouders opgeroepen om de factuur van de kinderopvang door te betalen. De vergoeding eigen bijdrage kinderopvang is voor ouders die:

  • kinderopvangtoeslag krijgen of
  • een cruciaal beroep hebben en kinderopvangtoeslag krijgen. Het maakt niet uit of u wel of geen gebruikt heeft gemaakt van noodopvang

U heeft een subsidie van de gemeente

Ontvangt u een subsidie van de gemeente? Bijvoorbeeld omdat:

  • uw kind voorschoolse educatie (ve) heeft, of
  • gebruik maakt van kortdurend peuteraanbod (peuterspeelzaal), of
  • omdat u een sociaal-medische indicatie (SMI) heeft

Dan kunt u een vergoeding krijgen via uw gemeente. Neem hierover contact op met uw kinderopvangorganisatie of uw gemeente.

Uw situatie is anders

Is uw situatie anders? Heeft u de kinderopvang bijvoorbeeld nog niet stopgezet of nog niet aangevraagd? Kies uw situatie en lees wat dit betekent voor de vergoeding en uw kinderopvangtoeslag.