Wie krijgt een vergoeding

De overheid heeft ouders opgeroepen om de factuur van de kinderopvang door te betalen. De vergoeding eigen bijdrage kinderopvang is voor ouders die:

  • kinderopvangtoeslag krijgen of
  • een cruciaal beroep hebben en kinderopvangtoeslag krijgen. Het maakt niet uit of u wel of geen gebruikt heeft gemaakt van noodopvang

De meeste ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen, hebben tussen 20 juni en 30 juni bericht van ons ontvangen per post of in de Berichtenbox. 

Een aantal ouders krijgen tussen 3 en 6 oktober bericht. Als de ouder die kinderopvangtoeslag ontvangt dan inlogt op Mijn SVB, zijn de nieuwe gegevens te zien waarmee de vergoeding is berekend. Ook is het rekeningnummer te zien waarop de vergoeding wordt gestort.

U heeft een subsidie van de gemeente

Ontvangt u een subsidie van de gemeente? Bijvoorbeeld omdat:

  • uw kind voorschoolse educatie (ve) heeft, of
  • gebruik maakt van kortdurend peuteraanbod (peuterspeelzaal), of
  • omdat u een sociaal-medische indicatie (SMI) heeft

Dan kunt u een vergoeding krijgen via uw gemeente. Neem hierover contact op met uw kinderopvangorganisatie of uw gemeente.

Uw situatie is anders

Is uw situatie anders? Heeft u de kinderopvang bijvoorbeeld nog niet stopgezet of nog niet aangevraagd? Kies uw situatie en lees wat dit betekent voor de vergoeding en uw kinderopvangtoeslag.