Vergoeding eigen bijdrage kinderopvang in het kort

In de coronacrisis is de kinderopvang helemaal of voor een deel gesloten geweest. De overheid heeft ouders gevraagd om de rekening voor de kinderopvang door te betalen. Ook als de kinderen niet naar de opvang konden. 

Ontvangt u kinderopvangtoeslag?

Dan kunt u een vergoeding eigen bijdrage kinderopvang krijgen.

Met de knop 'Verder' gaat u steeds naar de volgende stap van de uitleg.

Kunt u een vergoeding krijgen

De overheid heeft u gevraagd of u de rekening van de kinderopvang wilde doorbetalen.

U krijgt een vergoeding als u kinderopvangtoeslag krijgt

U heeft een cruciaal beroep

Als u een cruciaal beroep heeft krijgt u een vergoeding als u  kinderopvangtoeslag krijgt. Het maakt niet uit of u wel of geen gebruikt heeft gemaakt van noodopvang.

Heeft u geen kinderopvangtoeslag maar wel gebruik gemaakt van noodopvang? Dan krijgt u geen vergoeding omdat de noodopvang gratis was.

Over welke periode krijgt u een vergoeding

U krijgt een vergoeding voor de periode:16 maart 2020 tot en met 7 juni 2020.

Wat is de eigen bijdrage

U krijgt een vergoeding voor de eigen bijdrage die u heeft betaald. Wat is de eigen bijdrage?

 • Neem het bedrag van de rekening van de kinderopvang
 • Trek daar de kinderopvangtoeslag of subsidie van af
 • Wat overblijft is de eigen bijdrage

Vergoeding tot het maximumuurtarief

U krijgt van ons de vergoeding voor de eigen bijdrage tot en met het maximumuurtarief. Dit is het maximale tarief waarvoor u kinderopvangtoeslag krijgt. 

Het maakt niet uit hoeveel u per uur echt heeft betaald.

U krijgt een vergoeding tot maximaal 230 uur per kind per maand.

U heeft meer betaald dan het maximumuurtarief

Dan krijgt u misschien van uw kinderopvangorganisatie het deel terug dat u meer heeft betaald.

Neem contact op met uw kinderopvangorganisatie voor meer informatie.

Hoe wordt de vergoeding berekend

De vergoeding wordt berekend met de gegevens die bij de Belastingdienst/Toeslagen verwerkt waren op 6 april 2020. Daarbij wordt gekeken naar:

 • het aantal kinderen in uw gezin dat naar de kinderopvang gaat
 • aantal uren kinderopvang
 • hoogte van het toetsingsinkomen
 • het maximumuurtarief dat geldt voor uw opvang

Heeft u na 6 april kinderopvangtoeslag aangevraagd voor een kind? En wordt uw vergoeding opnieuw berekend? Dan wordt de vergoeding berekend met de gegevens die bij de Belastingdienst/Toeslagen verwerkt waren op 4 september 2020.

Lees stap voor stap wat er gebeurt

 1. U hoeft de vergoeding niet aan te vragen. Dit gaat vanzelf
 2. U krijgt tussen half en eind juni 2020 een brief van ons. Daarin staat hoeveel vergoeding u krijgt
 3. Wilt u uw persoonlijke gegevens zien waarmee de vergoeding is berekend? Log dan eind juni 2020 in op Mijn SVB. 
 4. Rond 8 juli 2020 wordt de vergoeding betaald 
 5. Wordt uw vergoeding opnieuw berekend? Dan krijgt u bericht tussen 3 en 6 oktober en een eventuele nabetaling rond 7 oktober. Log dan in op Mijn SVB om uw gegevens te zien. 

U krijgt subsidie van de gemeente

Krijgt u voor uw kind een subsidie van uw gemeente? Dan krijgt u de vergoeding van uw gemeente. 

Neem voor meer informatie contact op met uw kinderopvangorganisatie of uw gemeente.