Vergoeding eigen bijdrage kinderopvang in het kort

In de coronacrisis is de kinderopvang helemaal of voor een deel gesloten geweest. De overheid heeft ouders gevraagd om de rekening voor de kinderopvang door te betalen. Ook als de kinderen niet naar de opvang konden. 

Ontvangt u kinderopvangtoeslag? Dan kunt u een vergoeding eigen bijdrage kinderopvang krijgen.

Met de knop 'Verder' gaat u steeds naar de volgende stap van de uitleg.

Kunt u een vergoeding krijgen

De overheid heeft u gevraagd of u de rekening van de kinderopvang wilde doorbetalen.

U krijgt een vergoeding als u kinderopvangtoeslag krijgt

U heeft een cruciaal beroep

Als u een cruciaal beroep heeft krijgt u een vergoeding als u kinderopvangtoeslag krijgt. Heeft u gebruik gemaakt van noodopvang? Ook dan krijgt u een vergoeding. Deze hoeft u niet terug te betalen.

Over welke periode krijgt u een vergoeding

U krijgt een vergoeding voor de periode:

 • 16 december 2020 tot en met 7 februari 2021 (kinderdagopvang en gastouderopvang) of 
 • 16 december 2020 tot en met 18 april 2021 (buitenschoolse opvang)

Wat is de eigen bijdrage

U krijgt een vergoeding voor de eigen bijdrage die u heeft betaald. Wat is de eigen bijdrage?

 • Neem het bedrag van de rekening van de kinderopvang
 • Trek daar de kinderopvangtoeslag of subsidie van af
 • Wat overblijft is de eigen bijdrage

Vergoeding tot het maximumuurtarief

U krijgt van ons de vergoeding voor de eigen bijdrage tot en met het maximumuurtarief. Dit is het maximale tarief waarvoor u kinderopvangtoeslag krijgt. 

Het maakt niet uit hoeveel u per uur echt heeft betaald.

U krijgt een vergoeding tot maximaal 230 uur per kind per maand.

U heeft meer betaald dan het maximumuurtarief

Dan krijgt u misschien van uw kinderopvangorganisatie het deel terug dat u meer heeft betaald.

Neem contact op met uw kinderopvangorganisatie voor meer informatie.

Hoe wordt de vergoeding berekend

De vergoeding wordt berekend met de gegevens die bij de Belastingdienst/Toeslagen verwerkt waren op 21 februari 2021. Daarbij wordt gekeken naar:

 • het aantal kinderen in uw gezin dat naar de kinderopvang gaat
 • aantal uren kinderopvang
 • hoogte van het toetsingsinkomen
 • het maximumuurtarief dat geldt voor uw opvang

Wordt uw vergoeding opnieuw berekend

Heeft u na 21 februari 2021 kinderopvangtoeslag aangevraagd voor een kind? En wordt uw vergoeding opnieuw berekend? Dan wordt de vergoeding opnieuw berekend met de gegevens van de Belastingdienst/Toeslagen. 

Wijzigingen over 2020 die voor 18 mei 2021 zijn verwerkt door de Belastingdienst/Toeslagen, worden meegenomen in de berekening. Wijzigingen over 2021 die zijn verwerkt voor 2 augustus 2021, worden meegenomen in de berekening.

Lees stap voor stap wat er gebeurt

 1. U hoeft de vergoeding niet aan te vragen. Dit gaat vanzelf
 2. U krijgt rond 22 mei 2021 een brief op papier of in uw Berichtenbox van ons. Daarin staat hoeveel vergoeding u krijgt
 3. Wilt u uw persoonlijke gegevens zien waarmee de vergoeding is berekend? Log dan vanaf 20 mei 2021 in op Mijn SVB
 4. Rond 28 mei 2021 wordt de vergoeding betaald 
 5. Wordt uw vergoeding opnieuw berekend? Dan krijgt u bericht in september 2021. Krijgt u een nabetaling? Dan krijgt u deze ook in september 2021. Log dan in op Mijn SVB om uw gegevens te zien

U krijgt subsidie van de gemeente

Krijgt u voor uw kind een subsidie van uw gemeente? Dan krijgt u de vergoeding van uw gemeente. 

Neem voor meer informatie contact op met uw kinderopvangorganisatie of uw gemeente.