Vergoeding eigen bijdrage kinderopvang in het kort

In de coronacrisis is de buitenschoolse opvang (BSO) dicht geweest. De overheid heeft ouders gevraagd om de rekening voor de BSO door te betalen. Ook als de kinderen niet naar de opvang konden. 

Ontvangt u kinderopvangtoeslag? Dan kunt u een vergoeding eigen bijdrage kinderopvang krijgen.

Met de knop 'Verder' gaat u steeds naar de volgende stap van de uitleg.

Kunt u een vergoeding krijgen

De overheid heeft u gevraagd of u de rekening van de buitenschoolse opvang (BSO) wilde doorbetalen.

U krijgt een vergoeding als u kinderopvangtoeslag krijgt

U heeft een cruciaal beroep

Heeft u een cruciaal beroep en krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan krijgt u een vergoeding. Heeft u gebruik gemaakt van noodopvang? Dan krijgt u ook een vergoeding. Deze hoeft u niet terug te betalen.

Over welke periode krijgt u een vergoeding

U krijgt een vergoeding voor buitenschoolse opvang (BSO) voor de periode:

 • 21 december 2021 tot en met 9 januari 2022 

Wat is de eigen bijdrage

U krijgt een vergoeding voor de eigen bijdrage die u heeft betaald. 

Wat is de eigen bijdrage (berekening):

 • neem het bedrag van de rekening van de kinderopvang
 • trek daar de kinderopvangtoeslag of subsidie van af
 • het bedrag dat overblijft is de eigen bijdrage

Vergoeding tot het maximumuurtarief

U krijgt van ons de vergoeding voor de eigen bijdrage tot en met het maximumuurtarief. Dit is het maximale tarief waarvoor u kinderopvangtoeslag krijgt. 

Het maakt niet uit hoeveel u per uur echt heeft betaald.

U krijgt een vergoeding tot maximaal 230 uur per kind per maand.

U heeft meer betaald dan het maximumuurtarief

Dan krijgt u misschien van uw kinderopvangorganisatie het deel terug dat u meer heeft betaald.

Neem contact op met uw kinderopvangorganisatie voor meer informatie.

Hoe wordt de vergoeding berekend

De vergoeding wordt berekend met de gegevens die bij de Belastingdienst/Toeslagen bekend zijn op 1 mei 2022. Daarbij wordt gekeken naar:

 • het aantal kinderen in uw gezin dat naar de buitenschoolse opvang (BSO) gaat
 • aantal uren buitenschoolse opvang
 • hoogte van het toetsingsinkomen
 • het maximumuurtarief dat geldt voor de buitenschoolse opvang

Wordt uw vergoeding opnieuw berekend

Heeft u na 21 februari 2021 kinderopvangtoeslag aangevraagd voor een kind? En wordt uw vergoeding opnieuw berekend? Dan wordt de vergoeding opnieuw berekend met de gegevens van de Belastingdienst/Toeslagen. 

Wijzigingen over 2020 die voor 18 mei 2021 zijn verwerkt door de Belastingdienst/Toeslagen, worden meegenomen in de berekening. Wijzigingen over 2021 die zijn verwerkt voor 2 augustus 2021, worden meegenomen in de berekening.

Lees stap voor stap wat er gebeurt

 1. U hoeft de vergoeding niet aan te vragen. Dit gaat vanzelf
 2. U krijgt rond 11 juni 2022 een brief van ons in uw Berichtenbox of per post. Daarin staat hoeveel vergoeding u krijgt
 3. Wilt u uw persoonlijke gegevens zien waarmee de vergoeding is berekend? Log dan na 11 juni 2022 in op Mijn SVB
 4. De betaling van de vergoeding is rond 15 juni 2022

U krijgt subsidie van de gemeente

Krijgt u voor uw kind een subsidie van uw gemeente? Dan krijgt u de vergoeding van uw gemeente. 

Neem voor meer informatie contact op met uw kinderopvangorganisatie of uw gemeente.