Veelgestelde vragen

Kies een vraag en lees het antwoord.

Nee, de vergoeding geldt alleen voor de buitenschoolse opvang kinderdagcentrum. De gastouderopvang was niet gesloten.

Ja, u krijgt een vergoeding voor de uren waarvoor u kinderopvangtoeslag krijgt.

Gaat het om extra uren vanwege noodopvang? Noodopvang was in principe gratis. Krijgt u toch een factuur en vallen deze uren buiten uw contract? En heeft u dit uiterlijk 30 april 2022 doorgegeven aan de Belastingdienst/Toeslagen? Dan krijgt u voor die uren ook een vergoeding eigen bijdrage kinderopvang.

Nee, u hoeft dit niet door te geven. U krijgt van ons de vergoeding tot en met het maximumuurtarief. Zij hebben geen informatie nodig over de hoogte van de vergoeding.

Nee, u hoeft de vergoeding niet op te geven bij uw belastingaangifte. De vergoeding telt niet mee als inkomen voor huurtoeslag en zorgtoeslag.

Ja, de vergoeding valt er buiten.

Ja, als u kinderopvangtoeslag krijgt. De vergoeding wordt overgemaakt op de rekening van uw bewindvoerder.

Ja, de vergoeding is er ook voor ouders die kinderopvangtoeslag krijgen voor kinderopvang buiten Nederland. Moest u de kosten blijven betalen? Betaal dan de rekeningen voor de kinderopvang door. Zo houdt u plek en ook uw kinderopvangtoeslag.

Hoefde u niet te blijven betalen? Dan heeft dit gevolgen voor de kinderopvangtoeslag. Geef dit door via mijntoeslagen.nl.

Was op 1 mei 2022 bij de Belastingdienst/Toeslagen bekend dat uw kind tijdens de sluitingsperiode naar de BSO ging? Dan krijgt u een vergoeding. U krijgt dan rond 11 juni 2022 bericht van ons in uw Berichtenbox of per post.

Meer informatie

Andere organisaties geven ook informatie over kinderopvang in de coronacrisis.