Vergoeding voor ouders die buiten de noodregeling kinderopvang vielen

Er komt een vergoeding voor ouders die de rekening van de kinderopvang hebben doorbetaald, maar geen kinderopvangtoeslag of subsidie van de gemeente krijgen. Het gaat om de periode tussen 16 maart en 7 juni 2020 toen de kinderopvang gesloten was door het coronavirus. Het gaat ook om de periode van 16 december 2020 tot en met 17 januari 2021. Mogelijk wordt deze periode verlengd.

De vergoeding is voor ouders van naar schatting 8.000 kinderen die tot nu toe buiten de regeling vergoeding eigen bijdrage kinderopvang vielen. De regeling zal de komende periode worden uitgewerkt.

De overheid heeft ouders gevraagd in deze periodes de rekening van de kinderopvang toch te betalen, zodat ouders de plek in de kinderopvang behouden. Daarnaast kunnen kinderopvangorganisaties hun rekeningen blijven betalen en noodopvang regelen voor ouders met cruciale beroepen en kwetsbare kinderen.

Zodra er meer bekend is, leest u meer op onze website.