Herziening van de tijdelijke tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang (TTKO)

Tijdens de coronacrisis zijn de kinderopvang en gastouderopvang gesloten geweest. Sommige ouders hebben een te lage tegemoetkoming ontvangen voor de periode(s) dat de opvang gesloten was. 

Het gaat om ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen. Aan deze ouders is gevraagd om de kinderopvang door te betalen. Zij hebben voor hun eigen bijdrage kinderopvang een tijdelijke tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang (TTKO) ontvangen.

Het kabinet heeft besloten om de tegemoetkoming te herzien als ouders een te lage tegemoetkoming hebben ontvangen. Dat wil zeggen dat deze ouders een bedrag nabetaald krijgen.

Waarom kunnen ouders een te lage tegemoetkoming hebben ontvangen

Om snel te kunnen betalen en de lasten voor ouders te beperken, is de tegemoetkoming berekend op een vaste datum. Deze vaste datum heet ‘peildatum’. Waren de gegevens voor de kinderopvangtoeslag bij Belastingdienst/Toeslagen op de peildatum (nog) niet juist of actueel? Dan kunnen ouders een te lage tegemoetkoming hebben ontvangen. Bijvoorbeeld als het aantal uren kinderopvang of het inkomen was veranderd.

Welke periodes was de kinderopvang gesloten

Periode 1

  • 16 maart 2020 tot en met 7 juni 2020 (kinderdagopvang, gastouderdagopvang en buitenschoolse opvang)

Periode 2

  • 16 december 2020 tot en met 7 februari 2021 (kinderdagopvang en gastouderopvang)
  • 16 december 2020 tot en met 18 april 2021 (buitenschoolse opvang kindcentrum 'BSO KC')