Wat als de gegevens niet kloppen

Bij de berekening van de vergoeding wordt gekeken naar de gegevens die bij de Belastingdienst/Toeslagen verwerkt waren op 6 april 2020.

Is uw situatie veranderd? En was dit op 6 april 2020 nog niet verwerkt bij de Belastingdienst/Toeslagen? Bijvoorbeeld omdat:

  • een inkomen is gewijzigd 
  • de soort opvang is veranderd, bijvoorbeeld van kinderopvang naar BSO
  • het aantal uren is veranderd

Dan kan er verschil zijn tussen de vergoeding die u krijgt en de eigen bijdrage die u betaalt. Krijgt u daardoor te veel vergoeding? Dan hoeft u dit niet terug te betalen.

Er was nog niet doorgegeven dat een kind gebruik maakt van kinderopvang

Zorg ervoor dat u kinderopvangtoeslag aanvraagt binnen 3 maanden nadat de opvang is begonnen.

Om een vergoeding eigen bijdrage kinderopvang te krijgen, vragen we u ervoor te zorgen dat de juiste gegevens in Mijn toeslagen staan. Doe dit zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor 1 september 2020. Heeft u dit al gedaan? Dan hoeft u niets meer te doen.

Beslist de Belastingdienst/Toeslagen dat u kinderopvangtoeslag krijgt? Dan berekent de Belastingdienst/Toeslagen uw vergoeding eigen bijdrage kinderopvang.

U krijgt in oktober bericht van ons. Een eventuele betaling volgt ook in oktober.

Wijziging doorgeven aan de Belastingdienst/Toeslagen

Het is voor de kinderopvangtoeslag belangrijk dat uw gegevens kloppen. Geeft u de wijziging door via mijntoeslagen.nl. Als u te veel kinderopvangtoeslag ontvangt, moet u dit terugbetalen aan de Belastingdienst/Toeslagen.

Uw situatie is anders

Is uw situatie anders? Heeft u bijvoorbeeld een hoger of lager inkomen doorgegeven aan de Belastingdienst/Toeslagen? Kies uw situatie en lees wat dit betekent voor de vergoeding en uw kinderopvangtoeslag.