Wat als de gegevens niet kloppen

Lees wat u kunt doen als de gegevens niet kloppen. 

Vergoeding berekend met gegevens van 1 mei 2022 (peildatum)

Uw vergoeding is berekend met de gegevens die bij de Belastingdienst/Toeslagen op 1 mei 2022 bekend zijn. Is uw situatie veranderd? Dan kan er verschil zijn tussen de vergoeding die u krijgt en de eigen bijdrage die u betaalt.

Uw situatie is anders

Is uw situatie anders? Heeft u bijvoorbeeld een hoger of lager inkomen doorgegeven aan de Belastingdienst/Toeslagen? Kies uw situatie en lees wat dit betekent voor de vergoeding en uw kinderopvangtoeslag.

Gaat het om extra uren vanwege noodopvang? Dan geldt dat noodopvang in principe gratis is. Krijgt u toch een factuur en vallen deze uren buiten uw contract? En heeft u dit voor 1 mei 2022 doorgegeven aan de Belastingdienst/Toeslagen? Dan krijgt u voor die uren ook een vergoeding eigen bijdrage kinderopvang.

De vergoeding wordt berekend op basis van de gegevens die op 1 mei 2022 bekend zijn bij de Belastingdienst/Toeslagen. 

In uw situatie krijgt u te veel vergoeding. Want bij een hoger inkomen hoort een lagere toeslag en dus een hogere eigen bijdrage. Voor de eigen bijdrage krijgt u de vergoeding. U hoeft deze vergoeding niet terug te betalen.

De vergoeding wordt berekend op basis van de gegevens die op 1 mei 2022 bekend zijn bij de Belastingdienst/Toeslagen. 

In uw situatie krijgt u minder vergoeding, omdat uw kinderopvangtoeslag hoger staat ingesteld. 

Het is voor de kinderopvangtoeslag belangrijk dat uw gegevens kloppen. Ga naar mijntoeslagen.nl of download de App Kinderopvangtoeslag en geef wijzigingen door. Als u te veel kinderopvangtoeslag ontvangt, moet u dit terugbetalen aan de Belastingdienst/Toeslagen.

Meer verdienen

U krijgt minder kinderopvangtoeslag als uw inkomen hoger wordt. 

Krijgt u een vergoeding voor de kinderopvang? En is de wijziging op 1 mei 2022 bekend bij de Belastingdienst/Toeslagen? Dan wordt dit meegenomen in de berekening van de vergoeding.

Minder verdienen

U krijgt meer kinderopvangtoeslag als uw inkomen lager wordt. 

Krijgt u een vergoeding voor de kinderopvang? En is de wijziging op 1 mei 2022 bekend bij de Belastingdienst/Toeslagen? Dan is dit meegenomen in de berekening. U ontvangt dan de juiste vergoeding.

Geef de verandering in inkomen door

Geef aan de Belastingdienst/Toeslagen door als uw inkomen verandert. De wijziging gaat in op de eerste dag van de volgende maand.

Wordt uw inkomen lager door de scheiding en heeft u dit doorgegeven aan de Belastingdienst/Toeslagen? Dan krijgt u meer kinderopvangtoeslag.

Krijgt u een vergoeding voor de kinderopvang? En heeft u de wijziging voor 1 mei 2022 aan de Belastingdienst/Toeslagen doorgegeven? Dan is dit meegenomen bij het berekenen van de vergoeding.