Voorbeeld toeslaggegevens in Mijn SVB en de berekening

Gezin met 1 kind

Deborah (3 jaar) maakt voor 48 uur per maand gebruik van de dagopvang. Haar ouders krijgen voor haar kinderopvangtoeslag. Het maximumuurtarief voor dagopvang is € 8,17 per uur. De vergoeding wordt berekend met dit uurtarief. Het maakt niet uit of u een hoger of lager bedrag per uur voor de kinderopvang moet betalen. In het voorbeeld krijgen de ouders van Deborah een vergoeding voor de periode van 16 maart 2020 tot en met 7 juni 2020. 

In Mijn SVB zien de ouders van Deborah de volgende toeslaggegevens. Hiermee is de vergoeding berekend.

Toeslaggegevens

  • voornaam : Deborah
  • periode : 16 maart 2020-7 juni 2020
  • soort opvang: dagopvang kindercentrum
  • maximumuurtarief : 8,17
  • uren per maand : 48
  • toetsingsinkomen : 61.000
  • rangorde : 1e kind
  • tabelwaarde : 76,80%
  • bedrag : 250,15

Het toetsingsinkomen en de rangorde bepalen de tabelwaarde voor Deborah. De tabelwaardes kunt u terugvinden in de kinderopvangtoeslagtabel 2020 bij de Rijksoverheid.

Formule voor de berekening van de vergoeding

Met onderstaande formule wordt de toeslag berekend.

formule:
periodefactor x uurtarief x uren per maand x (100 – tabelwaarde)/100

U kunt de vergoeding op 2 manieren berekenen

Manier 1

De periodefactor voor Deborah is over de hele periode:
16/31 + 30/30 + 31/31 + 7/30 = 2,749462

Ingevulde formule:
2,749462 x € 8,17 x 48 x (100 – 76,80%)/100 = 250,151492

Dit is afgerond € 250.

Manier 2

De bedragen worden per maand berekend.

Manier 2
Maand Berekening Uitkomst
maart 16/31 x € 8,17 x 48 x (100 - 76,80%)/100= € 46,95800
april 30/30 x € 8,17 x 48 x (100 - 76,80%)/100= € 90,98112
mei 31/31 x € 8,17 x 48 x (100 - 76,80%)/100= € 90,98112
juni 7/30 x € 8,17 x 48 x (100 - 76,80%)/100= € 21,22893
totaal € 250,15

Het bedrag wordt afgerond. Het totaalbedrag van € 250 voor Deborah storten we op het rekeningnummer.

Er zijn meer kinderen of perioden

Zijn er meer kinderen? Of meer perioden per kind? Bijvoorbeeld omdat een kind is overgegaan van de dagopvang naar de BSO (buitenschoolse opvang)? Of omdat het aantal uren opvang is veranderd? Dan wordt het bedrag per periode voor ieder kind apart berekend. De bedragen worden bij elkaar opgeteld. Door afronding kan het totaalbedrag maximaal een euro afwijken.