Over welke periode krijgt u een vergoeding

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan krijgt u de vergoeding over de periode:

  • vanaf 16 maart tot en met 7 juni 2020, of
  • vanaf 16 maart 2020 tot het moment waarop u de kinderopvang heeft opgezegd

U kunt weer voor een deel gebruik maken van buitenschoolse opvang

Dan krijgt u de vergoeding van de eigen bijdrage vanaf 16 maart 2020. Ook als de buitenschoolse opvang weer gedeeltelijk open gaat, krijgt u toch de hele bijdrage vergoed.

U krijgt vanaf 1 april 2020 geen kinderopvangtoeslag meer

Ontving u vanaf 16 tot en met 31 maart 2020 kinderopvangtoeslag? Dan krijgt u over deze periode een vergoeding.