Over welke periode krijgt u een vergoeding

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan krijgt u de vergoeding als u een contract had in de volgende periode:

  • 21 december 2021 tot en met 9 januari 2022 (buitenschoolse opvang kindcentrum 'BSO KC')

U krijgt vanaf 1 januari 2022 geen kinderopvangtoeslag meer

Ontving u vanaf 21 december 2021 tot en met 31 december 2021 kinderopvangtoeslag? Dan krijgt u over deze periode een vergoeding.