Hoeveel vergoeding krijgt u

U krijgt rond 11 juni 2022 een brief van ons in uw Berichtenbox of per post. Daarin staat hoeveel vergoeding u krijgt. Wilt u weten met welke gegevens deze vergoeding is berekend? Log dan in op Mijn SVB met uw DigiD.

De vergoeding die u deze keer krijgt, is waarschijnlijk lager dan de vorige keer. Vergeleken met eerdere sluitingsperiodes was de buitenschoolse opvang (BSO) deze keer minder dagen gesloten (21 december 2021 tot en met 9 januari 2022). Uw eigen bijdrage over die periode is daarom lager en uw vergoeding eigen bijdrage kinderopvang dus ook.

De vergoeding is voor uw eigen bijdrage voor de kinderopvang. Het totale bedrag dat u betaalt voor kinderopvang bestaat uit:

  • de kinderopvangtoeslag die u via de Belastingdienst bent blijven ontvangen, en
  • de eigen bijdrage die u betaalt

De eigen bijdrage hangt onder andere af van uw inkomen. Een hoger inkomen zorgt voor een lagere kinderopvangtoeslag en een hogere eigen bijdrage. Ook verschilt uw eigen bijdrage meestal per kind. Voor het eerste kind geldt een ander toeslagpercentage dan voor het tweede kind en verdere kinderen. 

U krijgt een vergoeding tot en met het maximumuurtarief. Het maakt niet uit wat het tarief is dat u echt heeft betaald. U krijgt maximaal 230 uur per kind per maand vergoed. 

Het maximumtarief is het maximale tarief waarvoor u kinderopvangtoeslag krijgt. Deze tarieven worden jaarlijks vastgesteld. De maximumuurtarieven zijn:

Maximumuurtarieven 2021 en 2022
soort opvang tarief 2021 tarief 2022
buitenschoolse opvang € 7,27 € 7,31

Voor de hoogte van de vergoeding wordt ook gekeken naar:

  • het aantal kinderen in uw gezin dat buitenschoolse opvang heeft
  • het aantal uren buitenschoolse opvang
  • de hoogte van uw toetsingsinkomen

Hierbij geldt de situatie zoals die op 1 mei 2022 bij de Belastingdienst/Toeslagen bekend zijn.

De overheid vergoedt het deel van uw rekening tot en met het maximumuurtarief.

Dan vergoedt uw kinderopvangorganisatie mogelijk het deel dat boven het maximumuurtarief ligt. 

Is uw kinderopvangorganisatie failliet gegaan? Dan krijgt u alleen een vergoeding tot en met het maximumuurtarief.

Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met uw kinderopvangorganisatie.