Hoe wordt de vergoeding berekend

De vergoeding wordt berekend met de toeslaggegevens die op 21 februari 2021 verwerkt waren bij de Belastingdienst/Toeslagen. Vanaf 20 mei 2021 ziet u deze gegevens in Mijn SVB. Heeft u voor meer dan 1 kind kinderopvangtoeslag? Dan ziet u de gegevens van meer kinderen. Zijn er verschillende perioden berekend? Dan ziet u meerdere periodes.

U krijgt een vergoeding voor de eigen bijdrage die u heeft betaald. De vergoeding wordt berekend met het maximumuurtarief. Wilt u weten wat uw eigen bijdrage is? Neem het bedrag van de rekening van de kinderopvang en haal daarvan de kinderopvangtoeslag of subsidie van de gemeente af. Het bedrag dat overblijft is de eigen bijdrage.

U krijgt een vergoeding tot en met het maximumuurtarief. Dit is het maximale tarief waarvoor u kinderopvangtoeslag krijgt. Deze tarieven worden jaarlijks vastgesteld. De maximumuurtarieven zijn:

Maximumuurtarieven 2020 en 2021
soort opvang tarief 2020 tarief 2021
dagopvang € 8,17 € 8,46
buitenschoolse opvang € 7,02 € 7,27
gastouder dagopvang € 6,27 € 6,49
gastouder buitenschoolse dagopvang € 6,27 € 6,49

Het maakt niet uit wat het tarief is dat u echt heeft betaald. U ontvangt maximaal 230 uur per kind per maand.

De vergoeding wordt berekend met de gegevens die bij de Belastingdienst/Toeslagen verwerkt waren op 21 februari 2021. De gegevens waarmee de vergoeding wordt berekend zijn:

  • het aantal kinderen in uw gezin dat gebruikt maakt van kinderopvang
  • het aantal uren kinderopvang
  • de hoogte van het toetsingsinkomen
  • het maximumuurtarief dat geldt voor uw opvang