Hoe wordt de vergoeding berekend

De vergoeding wordt berekend met de toeslaggegevens die op 1 mei 2022 bekend zijn bij de Belastingdienst/Toeslagen. Rond 11 juni 2022 krijgt u bericht in uw Berichtenbox of per post. U kunt dan ook uw gegevens zien in Mijn SVB.

Heeft u voor meer dan 1 kind kinderopvangtoeslag en zitten ze op de buitenschoolse opvang (BSO)? Dan ziet u de gegevens van meer kinderen. Zijn er verschillende perioden berekend? Dan ziet u meerdere perioden.

U krijgt een vergoeding voor de eigen bijdrage die u heeft betaald. De vergoeding wordt berekend met het maximumuurtarief. Wilt u weten wat uw eigen bijdrage is? Neem het bedrag van de rekening van de kinderopvang en haal daarvan de kinderopvangtoeslag af. Het bedrag dat overblijft is de eigen bijdrage.

U krijgt een vergoeding tot en met het maximumuurtarief. Dit is het maximale tarief waarvoor u kinderopvangtoeslag krijgt. Het maakt niet uit wat het tarief is dat u echt heeft betaald. U ontvangt maximaal 230 uur per kind per maand.

Deze tarieven worden jaarlijks vastgesteld. De maximumuurtarieven zijn:

Maximumuurtarieven 2021 en 2022
soort opvang tarief 2021 tarief 2022
buitenschoolse opvang € 7,27 € 7,31

De vergoeding wordt berekend met de gegevens die bij de Belastingdienst/Toeslagen bekend zijn op 1 mei 2022. De gegevens waarmee de vergoeding wordt berekend zijn:

  • het aantal kinderen in uw gezin dat gebruikt maakt van buitenschoolse opvang
  • het aantal uren kinderopvang
  • de hoogte van het toetsingsinkomen
  • het maximumuurtarief dat geldt voor uw opvang