DigiD aanvragen buiten Nederland

Wat heeft u nodig om een DigiD aan te vragen buiten Nederland?

 • De Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een ander land in de Europese Economische Ruimte (EER)
 • Een geldig paspoort of identiteitskaart
 • Een inschrijving in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)
 • Een burgerservicenummer (BSN)
 • Een mobiele telefoon waarop u sms-berichten kunt ontvangen
 • Een e-mailadres

U heeft een BSN als u ingeschreven staat in de RNI. Heeft u geen BSN? Kies uw situatie en lees wat u kunt doen. 

 • U heeft nooit in Nederland gewoond
  Schrijf u in de RNI. U krijgt dan een BSN. 

 • U bent na 1 oktober 1994 uit Nederland vertrokken
  U staat al ingeschreven in de RNI. U vindt uw BSN op oude brieven of documenten. Heeft u deze niet meer? Dan kunt u uw BSN opvragen bij een RNI-gemeente.

 • U bent vóór 1 oktober 1994 uit Nederland vertrokken
  U heeft alleen een BSN als u belasting betaalt in Nederland. betaalt u geen belasting in Nederland? Schrijf u dan in in de RNI. Dan krijgt u een BSN.

DigiD aanvragen en uw activeringscode ophalen

 1. Vraag aan via de website van DigiD

  U kunt u een DigiD aanvragen via de website van DigiD. U ontvangt daarna een baliecode per sms en e-mail. Met deze baliecode kunt u binnen 30 dagen uw brief met activeringscode ophalen bij een DigiD-balie. 

 2. Haal uw activeringscode op bij een DigiD-balie

  Er zijn balies in Nederland en buiten Nederland. Niet elk land heeft een DigiD-balie. 

  Let op: door het coronavirus zijn niet alle balies open. Kijk eerst of de balie open is en of u een afspraak moet maken. 

DigiD aanvragen als u (binnenkort) AOW heeft

Heeft u AOW? Of heeft u een brief van ons waarin staat dat u binnenkort AOW krijgt? Dan kunt u een DigiD aanvragen via Mijn SVB.