DigiD aanvragen buiten Nederland

Heeft u de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een ander land in de Europese Economische Ruimte ( EER)? En heeft u een burgerservicenummer ( BSN)? 

Dan kunt u een DigiD aanvragen via de website van DigiD. U krijgt daarna bericht dat u uw DigiD-brief kunt ophalen bij een balie.

Het hangt af van uw situatie: 

  • Heeft u nooit in Nederland gewoond? Dan kunt u zich inschrijven in de Registratie Niet-Ingezetenen ( RNI). U krijgt dan een BSN
  • Bent u na 1 oktober 1994 uit Nederland vertrokken? Dan staat u al ingeschreven in de RNI. U vindt uw BSN op oude brieven of documenten. Anders kunt u uw BSN opvragen bij een RNI-gemeente
  • Bent u vóór 1 oktober 1994 uit Nederland vertrokken? Dan heeft u alleen een BSN als u belasting betaalt in Nederland. Is dit niet het geval? Schrijf u dan in in de RNI. Dan krijgt u een BSN

Uw brief ophalen bij een balie

In de brief staat een code om uw DigiD te activeren. Dat betekent klaar maken voor gebruik. 

Er zijn balies in Nederland en buiten Nederland. Voor sommige balies moet u een afspraak maken. Lees meer hierover op de website van DigiD. Deze website is in het Nederlands en in het Engels.

Als u (binnenkort) AOW heeft

Heeft u AOW? Of heeft u een brief van ons waarin staat dat u binnenkort AOW krijgt? Dan kunt u een DigiD aanvragen via Mijn SVB.