Informatie voor mensen die terugkomen uit Afghanistan

Bent u teruggekeerd uit Afghanistan en heeft u een Nederlands paspoort? Dan kunnen wij u helpen met de volgende zaken:

  • onder bepaalde voorwaarden financiële steun
  • zorgverzekering organiseren
  • WA-verzekering (wettelijke aansprakelijkheid) voorzien

Wij kunnen u alleen helpen als u zelf onvoldoende inkomen en vermogen heeft tijdens uw verblijf in Nederland. 

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt dit mogelijk met een tijdelijke regeling.