Belangrijke datums

  • Aanvragen 
    15 juni - 27 juli 2021

  • Brief over toekenning
    26/27 oktober 2021

  • Betaling aan zorgverlener
    begin november 2021