Wat is de PGB-zorgbonus

De PGB-zorgbonus is een beloning voor zorgverleners die tijdens de eerste golf van de coronacrisis (van 1 maart tot 1 september 2020) een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd. Zorgverleners die bijvoorbeeld extra diensten hebben gedraaid of zorg zijn blijven leveren terwijl de budgethouder (mogelijk) besmet was met corona.

De zorgbonus is voor zorgverleners van budgethouders met een budget vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg), Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) of Jeugdwet. Zorgverleners vanuit de Zvw (Zorgverzekeringswet) kunnen geen zorgbonus krijgen.

Wie betaalt de PGB-zorgbonus

De PGB-zorgbonus is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) beschikbaar gesteld. 

Wij betalen de zorgbonus aan zorgverleners die aan de voorwaarden voldoen. Het geld voor de zorgbonus wordt betaald door het ministerie van VWS. Daarom gaat de zorgbonus niet van uw Persoonsgebonden budget (PGB) af.

De PGB-zorgbonus is € 1.000 netto

Het gaat om een belastingvrij bedrag van € 1.000 netto. De belasting over de PGB-zorgbonus is al aan de Belastingdienst betaald. De zorgbonus wordt niet gezien als inkomen. Daarom heeft de zorgbonus geen gevolgen voor eventuele toeslagen die uw zorgverlener ontvangt.

Werkt uw zorgverlener voor meer budgethouders? Dan kan uw zorgverlener maximaal 1 zorgbonus krijgen. Ook als de zorgbonus door meer budgethouders wordt aangevraagd.

Aanvraag en betaling

U kon de PGB-zorgbonus aanvragen van 1 maart tot en met 12 april 2021. 15 mei 2021 hoort u of uw zorgverlener aan de voorwaarden voldoet. Krijgt uw zorgverlener een zorgbonus? Dan betalen wij deze 28 mei 2021 uit.

Was uw eerste aanvraag niet volledig? En heeft u deze voor 4 mei 2021 aangevuld? Dan hoort u 28 mei 2021 of uw zorgverlener een zorgbonus krijgt. Als uw zorgverlener recht heeft op een zorgbonus, dan wordt deze op 11 juni 2021 aan uw zorgverlener betaald.