Kan uw zorgverlener een PGB-zorgbonus krijgen

De PGB-zorgbonus is voor zorgverleners die tussen 1 maart en 1 september 2020 een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd. U en uw zorgverlener moeten aan een aantal voorwaarden voldoen.

U kunt geen zorgbonus meer aanvragen. U kon de zorgbonus tot en met 12 april 2021 aanvragen.

Om een PGB-zorgbonus te krijgen, moeten u en uw zorgverlener aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • u heeft een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht met uw zorgverlener afgesloten. U heeft geen zorgovereenkomst met partner of familielid of een overeenkomst van opdracht met zorginstelling afgesloten
 • u heeft een budget vanuit de Jeugdwet, Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) of Wlz (Wet langdurige zorg)
 • uw zorgverlener heeft tussen 1 maart en 1 september 2020 voor u gewerkt en is daarvoor uit uw Persoonsgebonden budget betaald
 • uw zorgverlener heeft een uitzonderlijke prestatie geleverd

U kunt geen PGB-zorgbonus aanvragen als 1 van de volgende situaties geldt:

 • u heeft een zorgovereenkomst met partner of familielid met uw zorgverlener afgesloten
 • u heeft een overeenkomst van opdracht met zorginstelling met uw zorgverlener afgesloten
 • u had tussen 1 maart en 1 september 2020 geen geldige zorgovereenkomst
 • uw zorgverlener heeft tussen 1 maart en 1 september 2020 niet voor u gewerkt. U heeft geen betaling gedaan aan deze zorgverlener
 • u bent zorgverlener en vertegenwoordiger. U kunt geen PGB-zorgbonus voor uzelf aanvragen
 • het uurloon van uw zorgverlener is hoger dan € 39 bij een arbeidsovereenkomst
 • het uurloon van uw zorgverlener hoger dan € 88,90 bij een overeenkomst van opdracht

Heeft u een zorginstelling en heeft u vragen over de zorgbonus? Neem dan contact op met DUSI (Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen).