Wetswijziging arbeidsovereenkomst per 1 augustus 2022

Vanaf 1 augustus 2022 is de wet veranderd. De verandering heeft als doel het werk voor een zorgverlener met een arbeidsovereenkomst beter voorspelbaar te maken. Hieronder vindt u de belangrijkste verandering voor u en uw zorgverlener. 

Wilt u weten wat alle veranderingen per 1 augustus zijn? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid. Hier vindt u ook de veelgestelde vragen en antwoorden.

Heeft u geen vaste uren met uw zorgverlener afgesproken? Dan is uw zorgverlener een oproepkracht. Vanaf 1 augustus 2022 moet u duidelijk informeren over de dagen en tijden waarop uw zorgverlener kan worden opgeroepen. Valt een oproep buiten de afgesproken dagen en tijden dan heeft de zorgverlener het recht om te weigeren. Heeft u bijvoorbeeld afgesproken dat uw zorgverlener op maandag en woensdag overdag werkt, dan kunt u deze niet verplichten om ook op zaterdagnacht te werken.

Leg de afspraken die u met uw zorgverlener maakt schriftelijk vast. Maak deze afspraken ook als u al een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten. Deze afspraken hoeft u niet aan ons door te geven. Dit is iets tussen u en de zorgverlener.