Stuur uw Zvw declaraties voor 6 december in

In december hebben we uw declaratie vanwege de feestdagen eerder nodig. Zorg daarom dat uw declaratie op 6 december bij ons binnen is.

Ontvangt u PGB uit een andere wet dan de Zorgverzekeringswet (Zvw)? Dan geldt deze datum niet voor u. Uw declaratie moet dan uiterlijk de 10e bij ons binnen zijn.