Overgang naar het nieuwe PGB Portaal

Heeft u een Persoonsgebonden budget vanuit de Wlz bij Zilveren Kruis of CZ? En heeft het zorgkantoor u een brief gestuurd dat u per 14 april 2021 overgaat naar het nieuwe PGB Portaal? Dan kunt u tijdelijk niet digitaal declareren.

Tussen 29 maart en 14 april 2021 worden uw gegevens overgezet naar het nieuwe PGB Portaal. Dat betekent dat u vanaf 29 maart niet meer kunt inloggen in Mijn PGB. U kunt dus tijdelijk geen declaraties aan ons doorgeven.

Inloggen via het PGB Portaal

Vanaf 14 april 2021 logt u in via het nieuwe PGB Portaal. U kunt daar uw declaraties, wijzigingen en zorgovereenkomsten doorgeven. Declaraties die wij na 23 maart 2021 hebben ontvangen, behandelen wij zo snel mogelijk vanaf 14 april 2021.

Budgetoverzicht

Op 14 april 2021 ontvangt u een budgetoverzicht. Hierop staan alle betalingen die tot 29 maart 2021 uit uw budget zijn gedaan.